Skriveglede i klasserommet

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 28. mars kl. 14:30 - 15:30

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

Dette er kurset for deg som ønsker å øke skrivegleden hos elevene dine, og som leter etter praktiske tips til hvordan det kan gjøres.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kurset utfordrer deltakeren til å tenke gjennom hva det vil si å være en skriver – ikke bare på skolen, men i livet. Hvordan kan lærere hjelpe elevene til å bli glade i å skrive? Hovedtanken er at tekster trenger flere mottakere enn læreren, og at elevene trenger mengdetrening. Kurset er godt forankret i skriveforskning og fagfornyelsens kjerneelementer, men vil først og fremst være praksisrettet. 

I en tid hvor skoleoppgaver lett kan løses av kunstig intelligens, er det kanskje viktigere enn noen gang å hjelpe elevene til å finne gleden i og se verdien av det å skrive.

Kursets målsetting:
Deltakerne får en vitamininnsprøytning med skrivedidaktikk, og inspirasjon til å endre egen praksis i en retning som styrker elevenes skrivekondis.

Kurset vil foregå på Zoom. Opptak av kurset vil være tilgjenglig for påmeldte deltakere i 14 dager etter kursslutt.

Presentasjon av kursholdere:
Merete Henden har vært norsk- og engelsklærer i ungdomsskolen og videregående skole i 22 år. Hun har videreutdanning innen literacy fra NTNU, Skrivesenteret og Norsk barnebokinstitutt. Hun har holdt en rekke skriveseminar, kurs, foredrag og nettverkssamlinger for lærere. Hun vant Kopinors pris for fabelaktig formidling i 2017. I 2021 ga hun ut boka Skriv for livet!

Aina Salberg arbeider som lærer ved Mysen videregående skole og underviser i fagene norsk og religion og etikk. Hun har lang yrkeserfaring fra både grunnskolen og den videregående skolen. Hun har funnet at skrivestartere er en nøkkel til nynorsk skrivemotivasjon hos elevene.  På instagramkontoen Ainas elevdiktunivers publiserer hun elevarbeid.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.