Involverende skoleutvikling

Om arrangementet

Hvor og når?
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Hvordan få gjennomført endringer i skolen, med god involvering av alle medarbeiderne i prosessen? Dette kurset er beregnet på skoleledere, mellomledere, tillitsvalgte og engasjerte lærere. Kurset foregår digitalt og går over tre ettermiddager fra 14.00-16.00. Datoene er 18. oktober, 22. november og 10. januar. Kursholder er Jørgen Moltubak.

Gruppepris for dette kurset:
2250,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
3000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kurset går over tre ettermiddager:
18. oktober, kl. 14.00-16.00
22. november, kl. 14.00-16.00
10. januar, kl. 14.00-16.00

Kurset er digitalt og foregår på Zoom. Det blir gjort opptak, slik at påmeldte deltakere kan se i en begrenset periode.

Kurset tar utgangspunkt i at endring skjer gjennom samarbeid og involvering. Noen skoler har allerede “plangruppe”, “arbeidsgruppe” eller “utviklingsgruppe (kjært barn har mange navn), mens andre ønsker å etablere det. Gjennom dette kurset vil man kunne få oppstartshjelp eller inspirasjon til å gi en etablert gruppe ny energi og nye redskaper. Målet er å få lærere, tillitsvalgte og ledere til å jobbe sammen om å utforme og gjennomføre utviklingsarbeidet. 

Fallgruvene i utviklingsarbeid er mange: Noen ganger vil ønsket om høy framdrift gå på bekostning av involvering og eierskap i prosessen. Andre ganger vil behovet for forankring og involvering i personalet gjøre at man må bruke lengre tid. Resultatet kan uansett bli at man ikke får gjennomført reelle endringer i skolen, endringer som ofte er helt nødvendige. Hvordan balansere planlegging og målrettethet mot improvisasjon og tilpasning? 


Kursdag 1
Mål for første kursdag:
Deltakerne kan definere sitt eget utviklingsprosjekt / endringsprosess som gjennomføres i løpet av skoleåret. 

 • Partssamarbeid og den tillitsvalgtes rolle
 • Hvordan skape felles bilder av virkeligheten?
 • Utvikling og drift - må det være en motsetning?
 • Motivasjon for endring.
 • Rolleforståelse og utfordringer - ressurslæreren i skvis mellom ledelse og kolleger
 • Å definere et utviklingsarbeid - starte noe nytt eller videreføre noe påbegynt?
 • Oppstarten av et utviklingsarbeid - betydningen av datagrunnlag og visjon
 • SMART-mål som et redskap for endringsarbeid
   

Kursdag 2
Mål for andre kursdag:
Deltakerne har en klar forståelse av når man kan trykke på gassen og når man må bremse, og ulike måter man kan gjøre det på.

 • Endringsprosess og læringsprosess - to sider av samme sak?
 • Justering - hvordan endre en prosess underveis?
 • Ledelse som en nøkkel - selvledelse og verdibasert ledelse
 • Fra verdi til handling - operasjonalisering
 • Entusiasme og motstand - hva når ikke alle er med?
 • Kulturendring - det sitter i veggene
   

Kursdag 3
Mål for kursdag tre:
Deltakerne skal nå ha utviklet og gjennomført et begrenset utviklingsarbeid/endringsprosess og gjennom refleksjon og evaluering kommet modellert en arbeidsform som er skreddersydd egen skole og kan gjenbrukes.

 • Hvordan evaluere på en måte som gir relevante data
 • Videreføring og vedlikehold - hvordan sikre at endringene blir varige?
 • Hvordan bruke mislykkede prosesser som kime for læring? 

Vi oppfordrer ledergrupper, tillitsvalgte og engasjerte lærere å delta samlet på dette kurset, fordi det vil bli gitt gruppeoppgaver hvor man jobber med sin egen skole. Dersom du melder deg på alene, vil du bli satt i gruppe med andre enkeltdeltakere. Vi tar utgangspunkt i deltakernes konkrete case-beskrivelser (oppgaver gis i kurset), ser disse i lys av relevant teori, analyserer og drøfter ulike strategier.

Foredragsholder

Avbildet: Jørgen Moltubak
Jørgen Moltubak

Kursleder er Jørgen Moltubak fra Gnist skoleutvikling. Moltubak har gjennom mange år som ansatt lærer på ungdomstrinn og i videregående hatt ulike roller i skoleutviklingsarbeid, som endringskoordinator, ressurslærer og utviklingsleder. Han har også vært jobbet med å initiere og gjennomføre utviklingsprosesser på en rekke skoler som ekstern konsulent. Han er opptatt av at hver skole er unik og trenger skreddersydde prosesser, tilpasset forutsetninger, historikk og kultur på den enkelte skole.