Hvordan jobbe godt med det psykososiale miljøet i barnehagen?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 27. april kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

27.04.2023

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette er kurset for deg som ønsker mer kunnskap om kapittel VIII i barnehageloven, og om hvordan en barnehage kan jobbe systematisk med gode relasjoner som forebygger, stopper og retter opp krenkelser.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kurset vil ha en teoretisk del som blant annet vil omhandle hva kapittel VIII innebærer, hva krenkelser i barnehagen er, hvor krenkelser kan oppstå, hvilke tiltak en kan sette inn for å bedre det psykososiale miljøet og hvordan personalet kan jobbe systematisk for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

I den andre delen av kurset vil styrer og ped. ledere fra Trosvik barnehage i Fredrikstad ta oss med inn i sitt arbeid med å skape et godt barnehagemiljø og gode relasjoner som forebygger, stopper og retter opp krenkelser.

Kursets målsetting:
Deltakerne får økt sin kompetanse om loven om psykososialt barnehagemiljø, får reflektere rundt konsekvensene loven har for barnehagen, og får innblikk i hvordan en barnehage kan jobbe systematisk med gode relasjoner som forebygger, stopper og retter opp krenkelser.

Presentasjon av kursholderne:
Marianne Torve Martinsen er førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere undervist ved barnehagelærerutdanningen og videreutdanninger ved Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge) og har mange års erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage. Hun har skrevet flere artikler i bøker og vitenskapelige tidsskrifter og er aktiv formidler til praksisfeltet. Torve Martinsen deltar i og leder den nasjonale satsningen på utvikling av trygge og gode barnehagemiljøer uten mistrivsel og krenkelser (Læringsmiljøprosjektet), og hun leder flere prosjekter knyttet til barnehageutvikling i norske kommuner.

Trosvik barnehage er en kommunal barnehage i Fredrikstad. Barnehagen har jobbet målretta med relasjoner i mange år. Hele personalet har fått kompetanseheving arbeid med å skape et godt barnehagemiljø og gode relasjoner som forebygger, stopper og retter opp krenkelser.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.