Historiebevissthet og historiebruk i skolen

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 25. sep. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

25.09.2023

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette er kurset for deg som lurer på hvordan læreplanens målsetting om at «elevene skal forstå seg selv som historieskapte og historieskapende med en fortid, nåtid og framtid» kan realiseres i klasserommet, og som leter etter praktiske tips til hvordan det kan gjøres.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Historiebevissthet

Målgruppe: Historielærere i ungdomsskole og videregående skole, pedagogstudenter

Hvordan knyttes historie til nåtiden og fremtiden? Og hva er formålet med å knytte historie til nåtiden eller fremtiden? Dette kurset vil gi en praktisk innføring i en historiebevissthetsdidaktikk og presentere en modell for historiebevissthet og historiebruk i skolen. Kurset vil gi flere eksempler på undervisningsopplegg og vise hvordan læreren kan utvikle egen undervisning og vurdere elevenes historiebevissthet.

Kurset er basert på kursholders forskning om hvordan skoleelever kan myndiggjøres, mestre egne liv og delta i samfunnet med historie. For å utvikle historiebevissthet er det ikke nok med kunnskaper om og ferdigheter i historie. Elevene må også bevisstgjøres hvordan vi oppfatter forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid og hvordan vi aktivt bruker historie.

Kursets målsetting:
Deltakerne får kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes historiebevissthet i samsvar med Fagfornyelsen.

Presentasjon av kursholderen:
Ketil Knutsen er professor i historie og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger, hvor han forsker på skolens og politikkens historiebruk. Han har undervisningserfaring fra både grunnskole og videregående skole.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.