Debatt i klasserommet – scenariobygging som metode

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 19. april kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

19.04.2023

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette er kurset for deg som ønsker å legge til rette for et gode debatter i klasserommet. Kurset vil gi en innføring i scenariobygging som metode. Scenariobygging er en metode som gir elevene rom til å utforske og diskutere. Gjennom diskusjon øver en opp evnen til å tenke kritisk, håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Lærere ungdomsskolen og videregående og ungdomsskole, pedagogstudenter

Kursholder tar utgangspunkt i bærekraft og miljøspørsmål, men metodikken være overførbar til mange fag, til de tverrfaglige temaene og ikke minst er denne metoden midt i blinken for demokratiforståelse.  Demokrati og medborgerskap er en sentral del av den overordnede delen av læreplanen. Det tverrfaglige temaet skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. En måte å stimulere elevene til å bli aktive medborgere på, er å legge til rette for at de får øve seg på å diskutere, argumentere saklig og å respektere motpartens syn.

Kursets målsetting:
Deltakerne får innføring i en metode som legger til rette for et aktivt klasserom gode debatter.

Presentasjon foredragsholderen:
Kjellrun Hiis Hauge, er matematikkdidaktikker og professor i klimadanning og bærekraft ved Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker blant annet på kritisk demokratisk kompetanse og bærekraft i utdanning.  

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.