Bli læreren som tegner - modul 2

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 24. okt. kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

17.10.2023

Pris

250,- (Medlem)

250,- (Medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Lær hvordan du tegner når du underviser. Har du en opplevelse av at noen elever ikke forstår deg når du underviser? Savner du å kunne tegne og bruke tegninger når du formidler noe teoretisk? Vil du gjerne hjelpe elever med å strukturere egen læringsreise? Kurset er kun for medlemmer av Utdanningsforbundet eller Pedagogstudentene.

Visuell fasilitering eller visuelle læringsstøtteteknikker er et viktig element i moderne klasseromsundervisning. Visuell fasilitering gjør det mulig for lærere å bruke tegninger for å hjelpe elevene å få raskere og dypere forståelse av faglige konsepter.

Det å få elevene ivrig og involvert mens de lærer gjennom interaktiv læring er noe som visuell fasilitering kan hjelpe til med.

Med visuell fasilitering kan lærerne visualisere fagstoffet og gi klare ideer og instruksjoner til eleven. Dette hjelper eleven til å skaffe seg klarere og bedre forståelse av faget.

Samarbeidselementer i visuell fasilitering bidrar også til å bygge et klassefellesskap, og hjelper elevene til å samarbeide, diskutere og ta stilling til faglige spørsmål. Visuell fasilitering er et kraftig verktøy i klasseromsundervisning, og det er det perfekte verktøyet for å engasjere elevene, utfyller det faglige stoffet og gi enda bedre resultater.

Innhold på kurset

På kurset i tegning i undervisning jobber vi videre med ikontrening og bygger på vårt ikonbibliotek. Vi vil arbeide med tegning som presentasjonsverktøy, og du vil lære hvordan du bygger opp tegninger om faglige emner som kan brukes i undervisning.

Utvikling av ikonbibliotek
Du lærer flere ikoner og teknikker, så du kan tegne raskt. Vi gjennomgår 50+ ikoner slik at du får et godt fundament i ditt ikonbibliotek.

Visuelle guidelines
Hvordan disponere plassen på ulike format.

Presentasjonstegning
Hvordan tegne en relevant presentasjon av faglig innhold?

Integrering av visuell fasilitering i eget arbeid
Hvordan kan du konkret bruke visuell fasilitering i ditt arbeid?

Undervisningen vil i størst mulig omfang ta utgangspunkt i dine og de øvrige deltakeres konkrete læringsbehov og ønsker.


Forkunnskaper
Du trenger ingen forutgående tegneferdigheter. Alle kan lære å tegne med denne metoden.

Utstyr
A3 eller A4(ca. 25 ark).
2 svarte tusjer gjerne i to forskjellige tykkelser.
Minimum 3 farvede tusjer.

Presentasjon av kursholder:
Annette Haugen jobber som visuell fasilitator og har firmaet VISFAS som er en forkortelse for visuell fasilitering. Hun har undervist flere tusen i tegneteknikk og hvordan man kan bruke tegninger i ulike arbeidssituasjoner.
Les mer på visfas.no

Det blir ikke tatt opptak av kurset.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.