Bli læreren som tegner - modul 1

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 20. sep. kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

19.09.2023

Pris

250,- (Medlem)

250,- (Medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Savner du å kunne tegne og bruke tegninger som et aktivt verktøy i undervisning og i samtaler med barn og foreldre? Bli med på et praktisk, spennende kurs og lær deg ulike tegneteknikker. Kursholder er Annette Haugen og kurset avholdes på Zoom. Kurset er kun for medlemmer av Utdanningsforbundet eller Pedagogstudentene. Modul 2 av kurset går 24. oktober 2023.

Vi tenker i bilder. Vi husker i bilder. Vi forstår sammenhenger og ser helheten i bilder. Vi trenger bilder. Særlig barn.

Til tross for at forskning viser at visuelle elementer som tegning øker både innlæring og hjelper på hukommelsen er det få lærere som tegner selv i undervisningen. Det skyldes ofte at mange ikke synes de er flinke nok, og på grunn av lite praktisk trening mangler de relevante ikoner som de kan trekke på. Det visuelle språk kan nemlig sammenlignes litt med hvilket som helst annet språk; jo flere ikoner du kan, jo mer flytende vil du bli og mer naturlig vil det være å bruke tegning som verktøy.

Kursets målsetting:
På dette kurset vil du lære en rekke grunnleggende ikoner som gir deg et solid ikonbibliotek som du kan bruke umiddelbart etter kurset. Du vil bli overrasket over hvor lett tegning egentlig er, og at læringskurven er bratt.
Du vil bli introdusert for ulike tegneteknikker og vi vil også gjennomgå hvordan du kan bruke tegning i samtaler med barn og deres foreldre. 

Arbeidsmåter:
Kurset er et praktisk kurs hvor du skal regne med være aktiv gjennom alle tre timer. Du må sørge for å tusj og papir, og du vil få mye tegnetrening.
Vi veksler mellom øvelser hvor du skal tegne ut fra fri fantasi, og øvelser hvor du skal følge underviserens strek som blir delt slik at du kan se den.
Vi vil også en enkelt gang erfaringsutveksle i mindre grupper.  

Forventning til deltakerne: 
Kurset er for deg som gjerne vil tegne i undervisningen, men som ikke synes du er flink nok, og gjerne vil etablere et godt ikonbibliotek som du kan trekke på.
Du trenger ingen forutgående tegneferdigheter. Kurset passer både til nybegynneren og den som allerede bruker tegning som verktøy.

Presentasjon av kursholder:
Annette Haugen er grafisk fasilitator og eier av firmaet VISFAS. De holder kurs og foredrag om tegning som arbeidsverktøy, og har undervist flere tusen i tegning og fasilitering.

Det blir ikke tatt opptak av kurset.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.