Bli læreren som tegner

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 08. feb. kl. 09:00 - 12:00

Zoom

Påmeldingsfrist

06.02.2023

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

Savner du å kunne tegne og bruke tegninger som et aktivt verktøy i undervisning og i samtaler med barn og foreldre? Bli med på et praktisk, spennende kurs og lær deg ulike tegneteknikker. Kursholder er Annette Haugen og kurset avholdes på Zoom.

Vi tenker i bilder. Vi husker i bilder. Vi forstår sammenhenger og ser helheten i bilder. Vi trenger bilder. Særlig barn.

Til tross for at forskning viser at visuelle elementer som tegning øker både innlæring og hjelper på hukommelsen er det få lærere som tegner selv i undervisningen. Det skyldes ofte at mange ikke synes de er flinke nok, og på grunn av lite praktisk trening mangler de relevante ikoner som de kan trekke på. Det visuelle språk kan nemlig sammenlignes litt med hvilket som helst annet språk; jo flere ikoner du kan, jo mer flytende vil du bli og mer naturlig vil det være å bruke tegning som verktøy.

Kursets målsetting:
På dette kurset vil du lære en rekke grunnleggende ikoner som gir deg et solid ikonbibliotek som du kan bruke umiddelbart etter kurset. Du vil bli overrasket over hvor lett tegning egentlig er, og at læringskurven er bratt.
Du vil bli introdusert for ulike tegneteknikker og vi vil også gjennomgå hvordan du kan bruke tegning i samtaler med barn og deres foreldre. 

Innhold:

  • Du vil bli introdusert for ulike tegneteknikker, lære opp til 50 - 70 ikoner og vi vil også gjennom 2-3 visuelle maler.
  • Tegning av tre typer mennesker hvor noen er nøytrale mens andre viser mer personlighet. Vi vil også gjennomgå hvordan du lett tegner mennesker som er glade, triste, har motstand på noe, er begeistret, har et mål etc.
  • Visuelle byggeklosser: Vi vil gjennomgå 10-15 ikoner som alltid kan flettes inn i visuell kommunikasjon som f.eks. skilt, piler, talebobler, bygninger, samfunn, veier, landskap etc.
  • Vi vil gjennomgå ikoner innenfor ulike tema og her vil det også være mulig for deltakerne å komme med forslag til tema.
  • Visuelle maler: Vi vil tegne og gjennomgå 2-3 maler som kan brukes som styringsverktøy i samtaler med barn, foreldre og kollegaer.

Arbeidsmåter:
Kurset er et praktisk kurs hvor du skal regne med være aktiv gjennom alle tre timer. Du må sørge for å tusj og papir, og du vil få mye tegnetrening.
Vi veksler mellom øvelser hvor du skal tegne ut fra fri fantasi, og øvelser hvor du skal følge underviserens strek som blir delt slik at du kan se den.
Vi vil også en enkelt gang erfaringsutveksle i mindre grupper.  

Forventning til deltakerne: 
Kurset er for deg som gjerne vil tegne i undervisningen, men som ikke synes du er flink nok, og gjerne vil etablere et godt ikonbibliotek som du kan trekke på.
Du trenger ingen forutgående tegneferdigheter. Kurset passer både til nybegynneren og den som allerede bruker tegning som verktøy.

Det blir tatt opptaket av kurset. Lenke vil bli sendt alle påmeldte deltakere. Opptaket vil være tilgjengelig i 14 dager.

Presentasjon av kursholder:
Annette Haugen er grafisk fasilitator og eier av firmaet VISFAS. De holder kurs og foredrag om tegning som arbeidsverktøy, og har undervist flere tusen i tegning og fasilitering.
Annette er utdannet journalist i tillegg til at hun har en bachelor i samfunnsfag. Hun bruker imidlertid mer tid med tusjen enn med tastatur, og utover å undervise bistår hun også kommuner, bedrifter og organisasjoner i visuell kommunikasjon.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.