Aktivitetsplikten i barnehage og skole

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 18. april kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

12.04.2023

Pris

150,- (Medlem)

250,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no

På dette kurset får du en gjennomgang av aktivitetsplikten i opplæringsloven og barnehageloven med mål om å gi deg gode tips, råd og verktøy for å bidra til at du kan gi god oppfølging når det oppstår vanskelige saker.

Målgruppe:
Ledere i skole og barnehage, men også aktuelt for ledere i UH og i støttesystemene

Skole og barnehage skal være et sted der det er trygt og godt for elevene og barna å være. Skolen og barnehagen er derfor pålagt en aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt miljø for den enkelte elev/barn.

Rektor, styrere og andre skoleledere har i praksis et ansvar for å sikre at enkeltsaker blir tatt tak i og fulgt opp. I dette kurset vil du som leder få en gjennomgang av opplærings- og barnehagelovens aktivitetsplikt, hvilke krav som stilles til dokumentasjon og saksbehandling i slike saker.

Kursholdere:
Rikke Rosvold, advokat, Rauglandadvokatene
Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard, advokat, juridisk seksjon Utdanningsforbundet