Utforskning gjennom pedagogiske aksjoner i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 29. nov. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Jessica Maria Wilhelmsen
E-post: [email protected]
Telefon: 40859030

Dette er et kurs for deg som er leder i barnehagen, og som ønsker å skape nye pedagogiske praksiser sammen med personalet.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Dette er et kurs for deg som er leder i barnehagen, og som ønsker å skape nye pedagogiske praksiser sammen med personalet.

Kurset deles inn i 3 deler, der det i første del handler om prosjektledelse, utforsking og psykologisk trygghet.

I del 2 vil du få noen verktøy som kan være med å klargjøre for pedagogiske aksjoner og utforsking av nye pedagogiske praksiser.

Avslutningsvis i kurset vil det være fokus på gjennomføring av pedagogiske aksjoner, og milepælstenkning i prosjektarbeid.

Presentasjon av kursholder:
Beate Lund er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold, hvor hun underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanninga. I tillegg er hun prosjektleder i prosjektet Lærerutdanningsbarnehagen, og hun underviser i videreutdanningen Veiledning for praksislærere i barnehagen. Beate Lund har mange års erfaring fra barnehagen som migrasjonspedagog, pedagogisk leder, fagleder og styrer.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.