Å samtale med barn som opplever samlivsbrudd

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 26. april kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

26.04.2023

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Hvordan kan du som barnehagelærer eller lærer hjelpe et barn som opplever at foreldrene går fra hverandre?  

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: barnehagelærere, lærere på barnetrinnet, pedagogstudenter

Hvert år opplever mer enn 25 000 barn i Norge at foreldrene går fra hverandre. Et samlivsbrudd mellom foreldrene er en vond, forvirrende og vanskelig prosess for de fleste barn. Et barn som får sette ord på sine opplevelser vil få en bedre selvforståelse, oppleve mestring og få håp og visjoner for fremtiden.

Organisasjonen Voksne for Barn har holdt kurs om å lede skillsmissegrupper i skoler og barnehager siden 2013.  Arbeidet startet i Bærum kommune i 2004, da de så at mange barn slet i forbindelse med foreldrenes skilsmisse. Helsesykepleiere tok initiativet og samarbeidet tett med skolene for å utvikle et samtaletilbud.

Dette kurset er bygd på det samme programmet, men tar sikte på å være et lavterskeltilbud for lærere som møter barna i barnegruppa eller i klassen.

Dette kurset vil:

  • Bevisstgjøre deltakerne på hvilken rolle de spiller som trygge, stabile voksenpersoner når ting blir urolig hjemme.
  • Bevisstgjøre deltakerne på hvorfor det er så viktig at barna får satt ord på sine opplevelser. (få en bedre selvforståelse, oppleve mestring, og å skape håp og visjoner for framtiden)
  • Gi deltakerne noen verktøy til måter å møte barna på (og kanskje også foreldrene?)
  • Komme med forslag til hvordan temaet kan tas opp på personal- og foreldremøter 

Kursets målsetting:
Deltakerne får reflektere rundt egen rolle som stabil voksenperson for barn som opplever ustabilitet hjemme, og får noen verktøy å bruke i samtaler med barn som opplever at far og mor går fra hverandre.

Presentasjon av kursholderen:
Elisabeth Wold er fagkoordinator i organisasjonen Voksne for Barn. Elisabeth er utdannet helsesykepleier og familieterapeut, og har vært gruppeleder for skilsmissegrupper til barn og unge i mange år.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.