Å lede og veilede personalet i en lærende barnehage

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 18. april kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

17.04.2023

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

På dette kurset vil du som har litt eller mye erfaring som pedagogisk leder eller styrer få reflektere over egen praksis og bli introdusert for noen veiledningsverktøy du kan bruke i det videre arbeidet som leder. Fokuset vil være på en tilbakemeldingskultur som snakker og lytter gjennom fag og etiske verdier.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe:
Pedagogiske ledere og styrere i barnehage

Gjennom Rammeplan for barnehage er pedagogisk leder gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Men hvordan leder man best et team av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i en travel hverdag? Hvordan veileder man de man skal stå skulder til skulder med hver dag?

Kursets målsetting:
Deltakerne får reflektere over egen praksis, og får introdusert noen veiledningsverktøy som legger til rette for en tilbakemeldingskultur som snakker og lytter gjennom fag og etiske verdier.

Presentasjon av kursholder:
Beate Lund er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold, hvor hun underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanninga. I tillegg er hun prosjektleder i prosjektet Lærerutdanningsbarnehagen, og hun underviser i videreutdanningen Veiledning for praksislærere i barnehagen. Beate Lund har mange års erfaring fra barnehagen som migrasjonspedagog, pedagogisk leder, fagleder og styrer.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.