Utadrettet barnehageledelse- å lede i spenningsfelt

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 10. mai kl. 13:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

03.05.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kurset sikter mot å gi ledere i barnehagen innsikt i utadrettet barnehageledelse, noen teoretiske verktøy for å forstå utadrettet barnehageledelse bedre, samt mulighet til i grupper å reflektere over egen utadrettede lederpraksis. Digitalt kurs, arrangeres på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


De ytre kravene og forventningene til barnehagen har økt betraktelig de siste årene. Nye interessenter melder sin interesse og kaster sitt søkelys på sektoren. Dette aktualiserer utadrettet barnehageledelse for styrere, pedagogiske ledere, eiere. Utadrettet ledelse er i midlertid lite tematisert i utdanning og videreutdanning.

I dette kurset får du innblikk i noen sentrale tema og spenninger som oppstår i arbeidet med utadrettet barnehageledelse. Du får også mulighet til å jobbe i grupper med å reflektere over disse, dele egne erfaringer for å utvikle egen utadrettede lederpraksis.

 

Kursets målsetting:
Kurset sikter mot å gi ledere i barnehagen innsikt i utadrettet barnehageledelse, noen teoretiske verktøy for å forstå utadrettet barnehageledelse bedre, samt mulighet til i grupper å reflektere over egen utadrettede lederpraksis.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en veksling mellom innspill fra kursholder med utgangspunkt i forskning og egen ledererfaring, og oppgaver og aktiviteter som involverer deltakerne. Kurset holdes digitalt på Zoom. Innholdet vil dreie seg om følgende:

  • Aktualisering: Hva er utadrettet ledelse i barnehagen?
  • Sentrale spenninger for ledere i arbeidet med utadrettet ledelse
  • Mulighet for utvikling av egen praksis gjennom å bringe egne erfaringer «til torgs» og se disse i lys av teori i diskusjon med andre ledere og kursholdere

Forventning til deltakerne: 
Kurset er åpen for alle som er interessert i tematikken, men på grunn av gruppearbeidet som skal gjennomføres, er det en fordel med noe ledererfaring fra barnehagefeltet.

Presentasjon av kursholderne:
Wencke Iversen er høgskolelektor i samfunnsfag ved DMMH. Hun har tidligere vært barnehagestyrer og underviser om barnehageledelse på ulike nivåer på høgskolen. Hun er også prosessveileder og følger en gruppe styrere tett gjennom nasjonale lederutdanningen for styrere. Iversen er medredaktør og bidragsyter i boken Utadrettet barnehageledelse (Universitetsforlaget, 2021)

Birgitte Ljunggren er førsteamanuensis i samfunnsfag ved DMMH. Hun er programansvarlig for masterutdanningen i barnehageledelse ved DMMH, hvor hun også underviser og veileder. Ljunggren har også erfaring som prosessveileder ved nasjonal lederutdanning for styrere. Hun er som Iversen medredaktør og bidragsyter i boken Utadrettet barnehageledelse.

 

 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.