Språkarbeid i praksis

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 01. mars kl. 13:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

22.02.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Rammeplanen sier at barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. På dette kurset får du nyttige tips til hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Kurset arrangeres digitalt på Zoom

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Språkarbeid og barns språktilegnelse er en sentral del av barnehagens arbeid. Personalet i barnehagen skal inkludere alle barn i språkstimulerende aktiviteter. Barn må få bade i språk. Å få bade i språk innebærer å gi barna varierte, kreative og spennende opplevelser. De nysgjerrige og lekende barna skal møtes av engasjerte, observante og kunnskapsrike voksne. De voksne skal støtte barns initiativ i lek og utforsking av språk. Språkarbeid kan foregå både ute, inne, i sandkassa, på tur i samlingsstund eller under omsorgssituasjoner. Barnehagen som språkarena skal bidra til at barn skal få oppleve mestring, samtidig som de får mulighet til å strekke seg og møte nye utfordringer.

Kursets målsetting:
Kurset sikter mot å gi personalet praktiske eksempler på hvordan de kan bidra til at barn får leke med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en veksling mellom faglig formidling med utgangspunkt i boka Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen som er forfattet av kursholderne. Det vil også være aktiviteter som involverer deltakerne. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Innhold:

  • Språkarbeid i praksis
  • Å få oppdage skriftspråket
  • Arbeide med ord, samtale og fortelling
  • Litteratur som inngang til språket
  • Digital praksis
  • Språkarbeid i overgang fra barnehage til skole

Forventning til deltakerne: 
Deltakerne forbereder seg ved å skrive ned noen tanker rundt hvordan de jobber med språk i sin barnehage. Hva har de lyktes med? Hva er utfordrende? De vil få mulighet til å dele erfaringer med andre deltagere.

Presentasjon av kursholderne:
Heidi Sandø og Iris Hansson Myran er universitetslektorer på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Skrivesenteret har som mandat å formidle hva som kjennetegner godt språkarbeid i barnehagen og god skriveopplæring i skolen. Både Heidi og Iris har vært med i arbeidet med å utvikle rammeplan for barnehage. De har også vært med på å utvikle nettressursen Språkløyper. Begge har lang erfaring fra praksisfeltet og de er nå i gang med å skrive bok om overgang fra barnehage til skole.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.