Sanselighet, estetikk og opplevelser i dataspill

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 16. feb. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

02.02.2022

Pris

250,- (medlem)

500,- (ikke-medlem)

150,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Dataspill kan skape dype, lærerike og meningsfulle opplevelser. Men dette underkommuniseres kraftig når vi diskuterer bruk av dataspill i skolen, kulturskolen og andre arenaer for formidling rettet mot barn og unge. Hva om vi legger mindre vekt på å koble spill og kompetansemål, og legger mer til rette for opplevelser, estetikk og sansing?

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Om kurset

Kurset avholdes digitalt på Zoom

Kursets målsetting:

I dette kurset får du oppleve spillmediets muligheter for å utvikle og erfare sansing, estetiske opplevelser og dannelse - både gjennom faglige mål og formidlet via kunst og kultur.

Målet med kurset er å inspirere og øke deltakernes spillkompetanse og spillforståelse, og bli mer oppmerksomme på å finne koblinger mellom dataspill og praksis i skolen, kulturskolen og andre arenaer hvor barn og unge møtes.

Innhold og arbeidsmåter:

Kurset starter som et ganske tradisjonelt nettkurs, med snakkende hoder og Powerpoint-presentasjon. Men siden det er dataspill det handler om, må deltakerne ta høyde for at det kan bli en del interaktivitet og spilling. Det kreves ikke spillkompetanse for denne delen av kurset, men det kan bli en hel del refleksjon, samt valg på liv og død i både vakre, fascinerende og groteske spillmiljøer.

Aktuelle temaer:

• Dataspill som det glemte kulturuttrykket i offentlige rom.
• Dataspill som sanselige og estetiske opplevelser i undervisningsrammer.
• Hvorfor Virtual Reality er i en særstilling når det gjelder sansing og estetiske opplevelser
• Strømming av dataspill, og hvilken relevans dette kan ha for ulike formidlingssituasjoner.
• Delta i en reell undervisningssituasjon med dataspill, som om du var i et klasserom.
• Q&A underveis.

Forventning til deltakerne:

Ta en prat med elever eller barn hjemme om dataspill de spiller, og hva slags spill de anbefaler for voksne 😊

Presentasjon av kursholderne:

Jørund Høie Skaug:

Spillbyråkrat som jobber i Kulturtanken, hvor han jobber så mye som mulig med formidling av dataspill, særlig i Den kulturelle skolesekken. Har bakgrunn fra Senter for IKT i utdanningen og Udir, og har vært med på å skrive boken Spillpedagogikk – dataspill i klasserommet.
Favorittspill akkurat nå: It Takes Two

Odin Nøsen:

Jobber til vanlig som rådgiver for skole hos oppvekstsjefen i Randaberg kommune, hvor han også får låne klasserom hvor han bruker dataspill i den ordinære undervisningen. Han har jobbet med og brukt dataspill i undervisning siden 2010, og holdt en rekke foredrag og kurs om dette. Er en del av kollektivet Spillpedagogene og medforfatter av boken “Spillpedagogikk - Dataspill i klasserommet”.
Favorittspill akkurat nå: Sayonara Wild Hearts

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.