Fagdag – en slags moderne tentamen?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 17. feb. kl. 14:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

10.02.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (ikke-medlem)

150,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

På kurset får man praksisnære eksempler på hvordan gjennomføre fagdager og andre tverrfaglige/flerfaglige prosjekter med elever; både forarbeid, underveis og i etterkant . Kurset avholdes digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Med Fagfornyelsen og nye læreplaner har man som mål å få flere tverrfaglige og flerfaglige opplegg og prosjekter. Kompetansebegrepet er utvidet, og man er opptatt av kognitive og praktiske ferdigheter, og av at elevene kan kommunisere og samhandle med hverandre. Videre snakker man om dybdelæring, om å bruke de ferdighetene og kunnskapen man har til å mestre utfordringer og løse oppgaver.

Dette kurset skal prøve å si noe om hvordan man kan få til dette i en hektisk hverdag, og hvordan man blant annet kan gjøre vurderingsarbeidet lettere og mindre tidkrevende ved å samarbeide på tvers av fag.

Kursets målsetting:

Som deltaker vil man kunne få praksisnære eksempler på hvordan man kan gjennomføre fagdager og andre tverrfaglige/flerfaglige prosjekter med elever; både forarbeid, underveis og i etterkant.

Kurset vil inneholde:

• Hvordan fagdag legges opp i forhold til tentamen
• Eksempler på tverrfaglige og flerfaglige prosjekter, med og uten vurdering
• Diskusjon og refleksjon

Forventning til deltakerne:

Deltakerne kan gjerne tenke over eksempler på utfordringer og muligheter de selv har erfaringer med fra fagdager på sin skole.


Presentasjon av kursholder:

Susanne Marie H. Andreassen jobber ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har vært ansatt der siden 2011. Hun er utdannet allmennlærer, og har videreutdanning innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse og veiledning av lærere. Dette skoleåret underviser hun i norsk og KRLE på 10.trinn.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.