Barn som pårørende: Reaksjoner og behov for ivaretakelse

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 25. jan. kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

I dette webinaret vil psykologspesialist Heidi Wittrup Djup redegjøre for barns omsorgsbehov og hvilke reaksjoner som kan tilkjennegi seg når barn er pårørende. Det vil fokuseres på hvordan barnehager og skoler kan bidra til å fremme tilhørighet, trygghet og mestring i hverdagen.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Om webinaret

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup vil redegjøre for barns omsorgsbehov og hvilke reaksjoner som kan tilkjennegi seg når barn er pårørende. På webinaret vil det fokuseres på hvordan barnehager og skoler kan bidra til å fremme tilhørighet, trygghet og mestring i hverdagen, og hvordan kommunikasjon med barn og foreldre kan skje på en ivaretakende og åpen måte. Barnehager og skoler er blant barns viktigste omsorgsbaser. Ved å styrke samarbeidet og dialogen med hjemmet, skapes sammenheng og forutsigbarhet i en ellers vond tid.

Webinaret vil i hovedsak ta form som en forelesning med regelmessige pauser. Kursholder vil løfte frem praksisnære eksempler og egen erfaring, i tillegg til teori. Deltakerne har anledning til å stille spørsmål underveis i chatten, og det legges også opp til erfaringsutveksling i mindre grupper.

Det blir gjort opptak av webinaret. Opptaket er tilgjengelig for deltakerne i en begrenset periode.

Om kursholder

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun har lang erfaring med å ivareta barn og familier rammet av sorg, kriser og alvorlige livshendelser, og jobber også som barnefaglig sakkyndig for domstolene og barneverntjenester. Hun er spesielt opptatt av å gi hjelp og støtte til barn og familier der de lever sine liv, og har et særlig fokus på barnehager og skoler i så henseende. Nylig gav hun ut boken Barnehagens betydning når barn er pårørende, en bok som er aktuell for alle som jobber med de yngste barna. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.