Mangfold og dilemmaer i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 17. nov. kl. 13:00 - 15:00

Zoom

Påmeldingsfrist

11.11.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudenetene i Utdanningsforbundet)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Hvordan møter du foreldre og barn med ulik kulturell bakgrunn enn deg selv? Hvordan løser du utfordringer mellom individuelle behov og hele barnegruppas behov? Dette kurset tar for seg føringene fra rammeplanen om mangfold og hvordan hverdagen kan se ut i barnehagen.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Dette kurset tar for seg føringene fra rammeplanen om mangfold og hvordan hverdagen kan se ut i barnehagen. Kursholder har lang erfaring som pedagogisk leder i en barnehage hvor alle barna er flerspråklige/flerkulturelle. Dette førte til mye kunnskap, læring, noen utfordringer og en del dilemmaer. Underveis og ettertid fulgte refleksjoner og disse tas med i kurset:

  • Hvordan møter du foreldre og barn med ulik kulturell bakgrunn enn deg selv?
  • Hvordan løser du utfordringer mellom individuelle behov og hele barnegruppas behov?
  • Hvordan gjøre nye barn og foreldre trygge i barnehagen når dere ikke deler felles språk og/eller kulturell bakgrunn?
  • Hvordan takle at et barn har «fri» hver turdag?
  • Hva gjør du om en far nekter sitt barn å gå i teater?
  • Hva gjør du når en mor ikke vet hva en foreldresamtale er?

Målet med kurset er å engasjere til diskusjon og refleksjon over egen praksis.

Kursholder Cathrine Bull Thorshaug har 40 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Hun har videreutdanning i veiledning, migrasjonspedagogikk og dans, pluss hovedfag i barnehagepedagogikk. I tillegg er hun ICDP-veileder.

Cathrine har skrevet boka «Rytmehuset» (2007) sammen med Roy Skog, og «Mangfold og dilemmaer i barnehagen» (2022).

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.