Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 29. mars kl. 13:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

25.03.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Selvoppfatningen danner grunnlaget for menneskets opplevelse av livskvalitet og mental helse. Det å ha en positiv selvoppfatning regnes dermed som avgjørende for at barn og unge skal trives og mestre eget liv. På dette nettkurset får du innsikt i fenomenet selvoppfatning og hvordan du som lærer kan fremme elevers livsmestring gjennom arbeid med å styrke elevenes selvoppfatning.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Tro på egne evner til å mestre kan ses i relasjon til begrepet selvfølelse. Selvfølelsen utvikles på bakgrunn av personens subjektive vurdering av egen verdi som individ, det vil si vurdering av eget selvverd. Forskning viser at personer som verdsetter seg selv høyt synes å ha en tydelig og positiv selvoppfatning, til forskjell fra personer som verdsetter seg selv lavt (Orth & Robins, 2014). En elevs selvoppfatning vil med andre ord være av elementær betydning for elevens selvfølelse og hvorvidt eleven har tro på egne evner til å mestre både skolen og selve livet.

Kursets målsetting
Kurset sikter mot å gi deltakerne utvidet kompetanse i hvordan arbeide med å fremme elevers livsmestring i skolen.

 

Innhold og arbeidsmåte
Kurset har et omfang på 3 timer. Kurset vil være tredelt og veksle mellom foredrag, arbeid i grupper og plenumsdiskusjon. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Foredrag
Foredraget vil forsøke å besvare følgende spørsmål:

  • Hva skaper grunnlaget for vår selvoppfatning og hvordan utvikles vår selvoppfatning i møtet med livets omgivelser og erfaringer?
  • Hvilke forhold anses som sentrale i arbeidet med å styrke elevers selvoppfatning med tanke på å fremme elevers livsmestring?

Gruppearbeid
I gruppearbeidet vil deltakerne få mulighet til å diskutere arbeid med å styrke elevenes selvoppfatning i skolen i lys av egne erfaringer fra skolehverdagen.

Plenumsdiskusjon
Kurset avsluttes med en plenumsdiskusjon basert på diskusjoner som har vært sentrale i de ulike gruppene.

Forventning til deltakerne 
Deltakerne har gjort seg opp noen tanker om hvordan de arbeider med å styrke elevers selvoppfatning i skolen

Presentasjon av kursholder
Yvonne Sørensen er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, campus Tromsø. Hun underviser i emner tilknyttet pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, og har sammen med to tidligere masterstudenter skrevet kapitlet: Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning (Sørensen et al., 2020) som del av boken: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning (Bjørndal & Bergan, 2020).

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.