Kvalitet, pedagogisk ledelse og innhold i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 09. mars kl. 14:00 - 17:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

02.03.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Sammenhengen mellom barnehagens ledelse, valg av innhold og barnehagens kvalitet er et lite utforsket område. Kurset vil fokusere på sammenhengen mellom disse tre områdene. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kursets målsetting:
Kurset skal gjøre deltakerne oppmerksomme på kvalitet i barnehagen med et særlig fokus pedagogisk ledelse og innhold knyttet til samspill

Innhold
Kvalitet i barnehagen presenteres med utgangspunkt i teori og data fra GoBaN prosjektets kvalitative studie. Pedagogisk ledelse, kvalitet og barnehagens innhold med særlig fokus på samspill mellom personalet og barna, atmosfære og.

  • Hva er barnehagekvalitet
  • Pedagogisk ledelse i barnehagen
  • Samspill og innhold i barnehagen
  • Personalets hjertesaker
  • Atmosfære i barnehagen


Arbeidsmåter:

Det vil hovedsakelig bli forelesninger med refleksjons spørsmål. Disse spørsmålene vil diskuteres i grupper, evt. individuelt.


Forventning til deltakerne: 
Det er fint hvis deltakerne på forhånd kan tenke gjennom pedagogisk ledelse i egen barnehage, og hvilke kvaliteter de mener kjennetegner barnehagen, med særlig fokus på samhandling mellom personalet og barna, atmosfære og deres hjertesaker.

Presentasjon av kursholderne:
Marit Alvestad, professor emerita, Universitetet i Stavanger (UiS)
Liv Gjems, professor emerita, Universitetet i Sørøst- Norge (USN)
Ellinor Myrvang, universitetslektor, Nord Universitet
June Berger Storli, universitetslektor, USN
Inger Benny Espedal Tungland, førstelektor, UiS

 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.