Kontroversielle, emosjonelle og sensitive temaer i skolen. Hvordan undervise?

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 26. sep. kl. 13:00 - torsdag 20. okt. kl. 13:00

Zoom

Påmeldingsfrist

16.09.2022

Pris

500,- (Medlem)

1 000,- (Ikke-medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no
Telefon: 94866481

Dette kurset søker å bidra til å styrke læreres arbeid med skolens helhetlige demokratioppdrag. Vi ser nærmere på hva som kjennetegner god undervisningspraksis basert på empirisk forskning som omfatter både lærere og elever, og diskuterer hvordan ulike strategier kan tas i bruk av lærere når krevende situasjoner oppstår i klasserommet.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kursdager:
26. september, kl. 13.00-15.00
20. oktober, kl. 13.00-15.00.

Arbeidsmåter: Kurset foregår digitalt på Zoom og baserer seg på foredrag og gruppediskusjoner. Det blir gjort opptak som vil være tilgjengelig for deltakerne i en begrenset periode.

Dag 1 - 26. september, kl. 13.00-15.00
Kompetanse i å undervise og samtale om kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema omfatter de fleste sider av lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og skolens oppdrag.

På kurset dag 1 skal handler det om forvaltning av skolens samfunnsmandat i praksis, gi den enkelte elev trygghet og anerkjennelse, tilrettelegging og planlegging av undervisning i og på tvers av fag, evne til å skape rom for både dialog og potensielle konflikter i klasserommet.

Foredragsholdere: Kristin Gregers Eriksen, Mari Kristine Jore og Beate Goldsmith-Gjerløw

Dag 2 - 20. oktober, kl. 13.00-15.00
Her ønsker vi å bidra til å øke læreres kunnskap om seksuelle krenkelser blant barn og unge og hvordan undervise om slik tematikk i lys av assymetriske maktrelasjoner, følelser som skam og frykt samt barns rettigheter til beskyttelse mot seksuelle krenkelser.

På dag 2 av kurset løfter vi frem ulike undervisningsstrategier som kan oppøve elevers evne til kritisk tenkning over egen og andres seksuelle atferd, samt gi perspektiver på hvordan deler av pornoindustrien kan knyttes til menneskehandel og seksuell utnyttelse.

Kursholderne ønsker å bidra til læreres muligheter til å myndiggjøre elevene i møte med denne type utfordringer som kan være av betydning for de unges liv

Foredragsholdere: Jeanette Frøvik, Ragnhild Torstensen og Beate Goldsmith – Gjerløw

Avbildet: Beate  Goldsmith Gjerløw
Beate Goldsmith Gjerløw

Goldsmith Gjerløw er statsviter og doktorgradsstipendiat ved Universitet i Agder

Avbildet: Kristin  Gregers Eriksen
Kristin Gregers Eriksen

Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sør- øst-Norge

Avbildet: Mari Kristine  Jore
Mari Kristine Jore

Jore er sosiolog og doktorgradsstipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Jeanette  Frøvik
Jeanette Frøvik

Frøvik er samfunnsviter og jobber som rådgiver i ungdomsorganisasjonen Lightup Norge

Avbildet: Ragnhild  Torstensen
Ragnhild Torstensen

Torstensen er samfunnsviter og jobber som daglig leder i Lightup Norge

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.