Kompetansebygging i barnehagen - fra intensjon til handling

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 04. april kl. 13:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

01.04.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kravene til kvalitet i barnehager øker stadig og personalet møter ulike dilemmaer i arbeidet med kvalitets- og kompetanseutvikling. Vi ønsker å belyse hvordan dilemmaer som identifiseres og analyseres kan skape muligheter og bidra til bedre sammenheng mellom den læringen som skjer i formelle og uformelle situasjoner. Kurset foregår digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kravene til kvalitet i barnehager øker stadig og personalet møter ulike dilemmaer i arbeidet med kvalitets- og kompetanseutvikling. Vi ønsker å belyse hvordan dilemmaer som identifiseres og analyseres kan skape muligheter og bidra til bedre sammenheng mellom den læringen som skjer i formelle og uformelle situasjoner. Dette kan være en inngang for å få til målrettet og bærekraftig kompetansebygging i barnehagen.

Kursets målsetting
Vi ønsker å inspirere til kontinuerlige og langvarige prosesser som kan føre til kompetansebygging, både individuelt og kollektivt i barnehagen.

Innhold

  • Barnehagen i en brytningstid
  • Identifisering av dilemmaer
  • Formelle og uformelle læringsprosesser
  • Modeller for analyse
  • Bærekraftig kompetansebygging

Arbeidsmåter

  • Forelesning
  • Case
  • Drøfting i chat og i grupper


Forventning til deltakerne 
Vi forventer at deltakerne bidrar i gruppesamtalene med egne erfaringer fra kompetansebygging i barnehagen

Presentasjon av kursholderne
Førsteamanuensis Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år som leder i barnehage og som lærer, forsker og leder på Høgskolen i Telemark og på Universitet i Stavanger. Ødegård sitt forskningsfelt er ledelse, veiledning og kompetansebygging, forskningen har ført til flere publikasjoner som er rettet mot barnehage, skole og SFO.

Førsteamanuensis Liv Torunn Eik er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år i barnehage, med bachelor- og videreutdanninger for barnehagelærere og med forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Eiks forskningsfelt er profesjonskvalifisering i utdanning og i barnehagen, veiledning og barns overgang fra barnehage til skole.

Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år i barnehage og med barnehagelærerutdanning. For tiden er hun programansvarlig for master i barnehagekunnskap og for veilederutdanningene ved Høgskulen i Volda. Hun var medlem i ekspertgruppa om barnehagelærerrollen og forskningsfeltet er barnehagens læringsmiljø, profesjonskvalifisering og veiledning i høyere utdanning.

Sammen har de skrevet bøkene:
Eik, L.T., Steinnes, G.S. og Ødegård, E. (2016). Barnehagelæreres profesjonslæring i barnehagens mulighetsrom. Fagbokforlaget

Eik, L.T., Steinnes, G.S. og Ødegård, E. (2020). Fra intensjon til handling i barnehagen. Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Fagbokforlaget

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.