Kommunikasjon- og samarbeidskultur i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 05. des. kl. 12:00 - 13:00
Påmeldingsfrist

05.12.2022

Pris

300,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

En raus og åpen kommunikasjon er avgjørende i samarbeid. Når mobbing skjer, kan ulike verdier, opplevelser og tolkninger av egen og andres atferd utfordres på en måte som kan hindre at gode tiltak iverksettes. Velkommen til webinar med Ingrid Lund! Gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet.

Målgruppe: Alle som arbeider i barnehage og deres samarbeidspartnere

Webinaret er gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet og medlemmer av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak som vil være tilgjenglig for deltakerne i en begrenset periode.

Barnehagebarn har en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Hvordan voksne kommuniserer og samarbeider er avgjørende for et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagens tilbakemeldingskultur, blant annet der voksne krenker barn(§43), legger føringer for barns rettssikkerhet. 

  • Hva kjennetegner robuste og trygge kommunikasjons- og samarbeidskulturer?
  • Konkrete tiltak med fokus på trygg kommunikasjon- og samarbeidskultur presenteres med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap.


Presentasjon av kursholder:
Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på institutt for pedagogikk. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

Foredragsholder

Avbildet: Ingrid  Lund
Ingrid Lund

professor, Universitetet i Agder