Klasseledelse på internett

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 15. mars kl. 14:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

09.03.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Med digitalisering av skolen oppstår grenseløse kontekster som gir læreren nye utfordringer og muligheter. Hvordan utøve god klasseledelse når elever ikke befinner seg fysisk i samme rom? Velkommen til kurs i digital undervisning med Jørgen Moltubak. Kurset foregår på Zoom, kun 50 plasser.

Kursets målsetting:
Målet med kurset er at deltakerne skal få konkrete redskaper for å utøve god klasseledelse i digitale og hybride kontekster, og få forståelse for hvordan digitale redskaper kan utnyttes på en god måte.

Innhold:
Kurset er en praktisk gjennomgang av hvordan man kan utøve tydelig og god klasseledelse i en digitalisert og grenseløs kontekst. Hvordan unngå "svarte skjermer"-problematikk og skape engasjement og læring i digitale og hybride undervisningssituasjoner?

Arbeidsmåter:
Dette er en interaktiv workshop hvor det er forventet at deltakerne deltar aktivt.

Forventning til deltakerne:  
Deltakerne må på forhånd laste ned eller oppdatere Zoom-klienten til nyeste versjon. Dersom man er flere deltakere på samme sted, må de bruke egen PC og hodetelefoner. Kurset egner seg ikke å se på på storskjerm, fordi det forutsetter aktiv deltakelse.

Presentasjon av kursholderen:
Jørgen Moltubak er lærer, podcaster og forfatter. Han har skrevet en rekke bøker om undervisning, formidling og skoleutvikling. Dette kurset tar utgangspunkt i boken "Klasseledelse på internett - håndbok i digital undervisning" (Fagbokforlaget, 2020).

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.