Kildekritikk for digital ungdom

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 10. feb. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

03.02.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (ikke-medlem)

150,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

I dette kurset får du innsikt i hva vi vet om ungdom og deres digitale liv. Hvilke kilder bruker ungdom til informasjon og hva kan de om kildekritikk. Foredraget inneholder også praktiske tips og triks for hvordan lære ungdom til å sjekke kildene sine. Kurset avholdes digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


I dette kurset får du innsikt i hva vi vet om ungdom og deres digitale liv. Hvilke kilder bruker ungdom til informasjon og hva kan de om kildekritikk. Foredraget inneholder også praktiske tips og triks for hvordan lære ungdom til å sjekke kildene sine. Underveis i foredraget får dere flere eksempler på hvordan kildekritikk og kritisk tenkning kan være en utfordring i det informasjonslandskapet vi har i dag.

Kursets målsetting:

Målsetningen er å gi deltakerne praktiske tips og triks til hvordan jobbe med kildekritikk og ungdom. I tillegg får deltakerne en innsikt i hvordan mediehverdagen til ungdom preges av ulike plattformer og medieuttrykk. Gjerne styrt av mystiske algoritmer.

Innhold og arbeidsmåter:

Kurset er digitalt og streames fra Lærernes hus. Underveis i foredraget får deltakerne jobbe med oppgaver i breakout rooms. Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, vil presentere ulike undervisningsressurser og hvordan lærere kan bruke dem i klasserommet.

Forventning til deltakerne:

Før kurset er det ønskelig at deltakerne har sett denne filmen (1:13): https://youtu.be/0ujVcCXVm-8

Presentasjon av kursholder:

Tina Scheen Kiese har jobbet som lærer på ungdomstrinnet i seks år, og to år med vitenskapsformidling til barn og unge på ulike vitensentre. Hun har undervist i mange ulike fag, men er mest opptatt av matematikk, naturfag og programmering. Tina er også journalist med bachelor fra Universitetet i Bergen, og har lærerutdanningen fra Universitetet i Oslo. Tina brenner for bevisst bruk av digitale hjelpemidler i skolen, og synes nysgjerrighet er den viktigste motivatoren.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.