Hvordan forstå og møte krevende atferd i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 17. feb. kl. 14:00 - onsdag 16. mars kl. 14:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

10.02.2022

Pris

500,- (Medlem)

1 000,- (Ikke-medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Det er ikke uvanlig å møte på barn som har et uforståelig og krevende uttrykk og atferd i barnehagen. Ofte blir vi både bekymret, berørt og rådvill i møte med barns kraftige uttrykk og handlinger. Hvordan skal vi forstå og få til bedre samspill med alle barn, men særlig med de barna som har det vanskelig? Digitalt kurs på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Målet med kurset er å gi ansatte i barnehager teoretiske verktøy for å forstå ulike atferdsuttrykk hos alle barn og særlig barn som av ulike grunner strever i sampill med andre. Deltagerne vil også få praktiske verktøy i arbeid med ivaratagelse og tilnærming til utfordrende atferd generelt, og i vanskelige situasjoner spesielt. 


DAG 1: 17. februar, kl. 14.00-16.00 

  • Teoretisk rammeverk for å forstå utfordrende atferd.
  • Hvordan påvirker stress menneskers utvikling og fungering.
  • Relasjonskompetanse.
  • Eksempler fra praksis og gruppediskusjoner, samt praktisk anvendelse av teoretisk rammeverk.

DAG 2: 16. mars, kl. 14.00-16.00

  • Reguleringskompetanse- hvordan anvende reguleringsstøtte både for barn og voksne.
  • Teoretiske og praktiske verktøy for regulering.
  • Eksempler fra praksis og gruppediskusjoner- anvendelse av verktøy i praksis.

 

Arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en blanding av foredrag og gruppearbeid med refleksjonsoppgaver i breakoutrooms basert på filmer i kurset og deltagernes egne erfaringer. Det vil også bli gitt hjemmeoppgave før dag 2.

Forventning til deltakerne: 
Det forventes at deltagere deltar aktivt i gruppeoppgavene i breakoutrooms.


Presentasjon av kursholderne:
Anita Juveli er allmennlærer med master i spesialpedagogikk (psykososiale lærevansker). Hun har jobbet i Osloskolen i 16 år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. De siste 7 årene har Anita jobbet ved Nordre Aker skole, som gir skoletilbud til elever som er pasienter ved Barneenheten psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. Nå jobber hun som veileder ved skolens utadrettede team «Plus team».

Nadina Peters er psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Hun har over 11 års erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Her har hun jobbet med barn, unge og familier som har vært utsatt for belastende og traumatiserende hendelser. I dag jobber hun ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.