Foreldremøte - hvem er de til for og hva skal de brukes til?

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 05. april kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Foreldremøtene har stor betydning for elevenes klassemiljø. Hvordan kan møtene brukes for å bidra til sosialt fellesskap for elevene? På dette kurset får du kjennskap til hvorfor foreldremøtene er så viktige for elevene og hvordan du kan lage møter som også foreldrene vil gå på. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Foreldremøtet er pålagt minst en gang i året, mange skoler har gjerne ett hvert halvår. Hva ønsker skolen å bruke disse møtene til, og hva ønsker egentlig foreldrene?

Foreldremøtene er en gylden anledning for skolen til å skape en tettere “landsby” rundt elevene. Det kan være nyttig å ha en bevissthet rundt innhold, form, tid og rom for at møtet skal fungere godt. I kurset vil du få praktiske eksempler, samt tips til hvordan man kan møte foreldre som oppleves krevende.

Kursets målsetting:
Måler er å gi kontaktlærer bevissthet rundt hva foreldremøtene kan brukes til og hvordan man kan legge opp og gjennomføre gode møter.

Innhold:

  • Foreldremøtet – hvorfor, for hvem og hva skal de brukes til?
  • Hvordan møte krevende foreldre?
  • Møtesjekken
  • Tema og metodikk

Arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en veksling mellom foredrag fra kursholder og noe delaktighet fra kursdeltakerne. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Forventning til deltakerne: 
Deltakerne tar med seg eventuelle erfaringer og eksempler fra foreldremøter i skolen, enten som lærer eller som forelder selv.

Presentasjon av kursholder:
Gøril B. Lyngstad er inspektør i Osloskolen. Hun har fem års erfaring fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen, mer enn 20 år i og med skole, og er forelder til to barn. Hun har master i utdanningsledelse og er opptatt av foreldresamarbeid i skolen. Hun er aktuell med boken Foreldremøtet i Skoleserien til Cappelen Damm Akademisk.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.