Elevsamtaler – dialog og elevmedvirkning

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 27. okt. kl. 13:00 - 16:00

Zoom

Påmeldingsfrist

17.10.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet)

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no

Kurset vil presentere teoretiske perspektiver på kommunikasjon med elever, og vil også omfatte konkrete ideer og metoder til bruk i elevsamtaler. Kurset er digitalt og vil foregå på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Lærere i grunnopplæringen/barne- og ungdomsskole

Kursets målsetting:
Kurset sikter på å gi kunnskap om hvordan man kan arbeide med samtaler med elever på tomannshånd. Vi vil særlig se på samtaler som dreier seg om sosiale forhold og trivsel.

Arbeidsmåter:
Dette digitale kurse foregår på Zoom og vil hovedsakelig bestå av foredrag med praksiseksempler, med innlagt tid til egen refleksjon og gruppesamtaler underveis Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chat.

Innhold:

Kurset vil presentere teoretiske perspektiver på kommunikasjon med elever, og vil også omfatte konkrete ideer og metoder til bruk i elevsamtaler

  • Hvordan kan du gjennom samtaler undersøke hvordan eleven forstår sin situasjon?
  • Hvordan kan du snakke med elever på tomannshånd?
  • Hvordan kan du lytte til elevers stemme?
  • Hva vil en dialog innebære?
  • Hvordan kan elevsamtaler bidra til medvirkning i opplæringen?

Forventning til deltakerne: 
Deltagere bør være forberedt til å oversette praktiske eksempler til egen kontekst, og til å reflektere rundt egen praksis.

 

Avbildet: Inger  Ulleberg
Inger Ulleberg

Inger Ulleberg er dosent emerita i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med lærerutdanning i en årrekke og har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet. Ulleberg har blant annet gitt ut "Klasseledelse, fag og danning" (2020) og "Kommunikasjon mellom lærer og elev" (2020)

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.