Elevers språkbruk. Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 05. mai kl. 13:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

28.04.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Språkbruken og måten vi snakker med hverandre på er avgjørende for stemningen og miljøet i klasserommet. Dette digitale kurset handler om hvordan du som lærer kan forbedre relasjoner i klasserommet ved hjelp av kunnskap om språkbruk.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kursets målsetting er å gi deg som lærer en større bevissthet og varhet for hva vi gjør og hva vi kan gjøre med språk og kommunikasjon i klasserommet. Her får du noen redskap for å utvikle deg selv og elevenes måter å snakke med hverandre på.

Hva vil vi med kurset:
Gi kunnskap om hvordan du kan jobbe for å fremme empatiske måter å snakke sammen på og motvirke hensynsløse kommunikasjonsformer.

Innhold

  • Språk og makt
  • Verbal og non-verbal språkbruk
  • Sammenhengen mellom språkbruk og relasjoner

Arbeidsmåter:
Kurset tar utgangspunkt i boken «Elevers språkbruk. Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet». I kurset vil det være noen korte foredrag etterfulgt av diskusjoner i grupper og individuelle refleksjonsoppgaver. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Forventning til deltakerne: Aktiv deltakelse i kurset.

Presentasjon av kursholderen:
Anne Birgitta Nilsen er språkviter og professor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på kommunikasjon i snart 30 år og har skrevet en rekke artikler og bøker om temaet. Den siste boken hennes har tittelen «Elevers språkbruk. Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet» utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.