Demokrati og medborgerskap i skolen

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 08. mars kl. 13:00 - 16:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

03.03.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

I det nye læreplanverket er demokrati og medborgerskap vektlagt som en del av skolens verdigrunnlag og som et tverrfaglig tema som inngår i en rekke fag. Hva kan dette bety i praksis? Velkommen til digitalt kurs med Claudia Lenz.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Dette seminaret skal belyse ulike demokratiforståelser som vi finner i overordnet del og hva de innebærer for arbeidet med demokrati og medborgerskap, både som en del av undervisning i fagene og som en del av skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet. Hvordan jobbe med et fokus på demokrati som system, rettigheter og pliker, deltagerdemokrati eller demokrati som kultur og livsform.

Det vil bli introdusert overordnete pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver samt konkrete arbeidsmåter.

Kursets målsetting:
Måler er å gi lærere en dypere forståelse for ulike innganger til skolens helhetlige arbeid med demokrati og medborgerskap og redskaper for å jobbe systematisk med tematikken.

Arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en veksling mellom foredrag fra kursholder, samtale og gruppearbeid. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Forventninger til deltakerne:
Det er en fordel om deltakerne setter seg inn i omtalen av Demokrati og medborgerskap i Overordnets del 1.6. og 2.5.2.

Kursholder:
Claudia Lenz er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme ved MF Vitenskapelig høyskole. Hun deltok i arbeidet med utvikling av LK20 som en del av den tverrfaglige gruppen og i arbeidet med Europarådets kompetanserammeverk «Competences for democratic culture».

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.