Barneklare skoler eller skoleklare barn?

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 22. nov. kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

I overgangen fra barnehage til skole bør barn få møte en skole som er forberedt på å bygge videre på det grunnlaget barnehagen har lagt. På dette kurset får du faglig innblikk i hvordan du kan skape gode sammenhenger for barnet i overgangen. Du vil også få nyttige tips til hvordan overgangsaerbeidet kan gjennomføres i praksis. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

I opplæringslovens § 13-5 og i barnehagelovens § 2 a ble det i juni 2018 vedtatt at barnehage- og skoleeiere har en gjensidig plikt til å samarbeide for å skape kontinuitet for barna i overgangen fra barnehage til skole.

Oppdagende skriving og rammelek er to arbeidsmåter som ivaretar både rammeplanen og læreplanens intensjon om at barn gjennom å utforske og eksperimenter med skriftspråket kan oppdage det alfabetiske prinsipp. Kjente arbeidsmåter kan også fungere som et grenseobjekter som bidrar til at barn opplever kontinuitet der de får bruke tidligere kunnskap og erfaringer i møtet med nye omgivelser.

Her er noen spørsmål som vi skal prøve å gi et svar på i løpet av kurset:

Hva kjennetegner gode overganger?
Hvordan ivaretar vi det kompetente barnet i overgangen?
Hvordan ivaretar vi helhetlige utvikling og læring?
Hvordan lager vi planer som gir faglig sammenheng?
 

Kursets målsetting:
Kurset sikter mot å gi både pedagoger og ledere i barnehage, SFO og skole både innsikt i og praktiske eksempler på hvordan overgangen fra barnehage til skole kan bli best mulig for alle aktørene som er en del av denne overgangen.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av faglig formidling med utgangspunkt i boka Barneklare skoler eller skoleklare barn? Om overgangen fra barnehage til skole som er forfattet av kursholderne. Det vil også være aktiviteter som involverer deltakerne. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Innhold:

  • Sammenheng og samarbeid
  • Medvirkning, utforskning og lek
  • Språk, lesing og skriving i overgangsarbeidet
  • Grenseobjekter eller overgangsobjekter
  • Praktiske eksempler, tiltak og arbeidsmåter

Forventning til deltakerne: 
Deltakerne forbereder seg ved å skrive ned noen tanker rundt hvordan de jobber med overgangsarbeidet på sin arbeidsplass. Hva har de lyktes med? Hva er utfordrende? De vil få mulighet til å dele erfaringer med andre deltagere.

Presentasjon av kursholderne:
Heidi Sandø og Iris Hansson Myran er universitetslektorer på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Skrivesenteret har som mandat å formidle hva som kjennetegner godt språkarbeid i barnehagen og god skriveopplæring i skolen. Både Heidi og Iris har vært med i arbeidet med å utvikle rammeplan for barnehage. De har også vært med på å utvikle nettressursen Språkløyper. Begge har lang erfaring fra praksisfeltet og de har sammen skrevet en bok om språkarbeid i barnehagen. Iris Hansson Myran har også vært medforfatter på boka Skriving i begynneropplæringen- en praktisk innføring.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.