Barnehagens betydning for barns livsmestring

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 28. nov. kl. 12:00 - 14:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Livsmestring kom inn i Rammeplanen for barnehage i 2017 og er en del av barnehagens verdigrunnlag. Hva betyr det for det pedagogiske arbeidet i barnehagen?

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Ansatte i barnehage, barnehagelærerstudenter

Hva er livsmestring egentlig, og hvordan kan personalet ivareta barns muligheter for mestring i barnehagehverdagen?

Vi tenker at livsmestring bygges best i en barnehagehverdag som er preget av et rikt lekemiljø og aktiviteter der barn påvirker, medvirker og samler positive erfaringer. Positive opplevelser og ulike erfaringer bidrar til å bygge en grunnmur som gjør at barn lettere tåler å møte motgang.

Utvikling skjer i samspill med andre og/eller omgivelsene og jo yngre barn er jo mer avhengig er de av at andre rundt skaper rom for at deres utvikling, lek og læring har gode vekstmuligheter. Gjennom anerkjennelse, støtte og veiledning kan personalet utvide barns forståelse og hjelpe dem med løsninger og strategier de kan benytte i framtidige og lignende situasjoner.

Kurset vil bestå av faglig formidling med utgangspunkt i boka "Barnehagens betydning for livsmestring".

  • Livsmestring – hva er det?
  • Barnehagens betydning for livsmestring
  • Hvordan jobbe med livsmestring i hverdagen?
  • Praktiske eksempler og oppgaver knyttet til livsmestring


Forventning til deltakerne: 
Ansatte og barnehagelærerstudenter er velkommen som deltagere. Det er ingen krav til forkunnskaper. Det er anbefalt at deltagere har lest igjennom Rammeplanen (2017) og det som omhandler livsmestring.


Presentasjon av kursholderne:
Elisabeth Walsøe Lehn
er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har erfaring fra fra barnehagefeltet som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog.

Anne Holla Sivertsen er høgskolelektor i fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har erfaring fra undervisning i natur, helse og bevegelse og fordypning i natur og friluftsliv.

Sammen har de skrevet boken «Barnehagens betydning for livsmestring»

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.