AVLYST! Med to land i hjertet - Mangfold som ressurs

Om kurset

Hvor og når?

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Det er nå besluttet at alle sentrale kurs i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til juni pga. koronautbruddet.

Bindende påmeldingsfrist: 21. april
Målgruppe: Ansatte i barnehagen


Om kurset
Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, fellesskap og inkludering i barnehagen. Vi vil gjennom en praksisnær tilnærming vise hvordan barnehagen kan være med på å styrke alle barns identitet og stolthet over egen bakgrunn.
Gjennom dette ønsker vi å fremme et positivt og ressursorientert syn på mangfold, der vi legger vekt på hva barn, voksne og foreldre kan lære av hverandre og på hvordan vi kan jobbe sammen Kurset vil legge opp til at deltagerne reflekterer over egne holdninger og praksis.

Mål for/innhold i kurset:

  • Å fremme kunnskap om en ressursorientert tilnærming til mangfold
  • Å gi inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med mangfold i barnehagen
  • Å løfte de flerspråklige ansattes kompetanse og vise hvordan denne kompetansen kan brukes i møte med barn og foreldre
  • Å få deltakerne til å reflektere over egne holdninger og praksis

Om foredragsholderne:
Naima Boulebtina er barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet 25 år i Enerhaugen barnehage i Bydel Gamle Oslo. Naima brenner sterkt for foreldeveiledning og brobygging mellom mennesker. Med bakgrunn fra Algerie sitter hun på mye erfaring rundt det er å være å være en minoritet og ha barn som er to-kulturelle.

Sygne Teigen er førskolelærer og spesialpedagog med lang erfaring fra barnehage og skole. Hun har videreutdanning i drama og musikk, og har bakgrunn fra arbeid i teater. Sygne er en forkjemper for leken som barnas viktigste arena for erfaring og meningsskaping, og bruker leken og de estetiske fagene aktivt i arbeidet med å skape fellesskap og inkludering i barnehagen. Hun jobber nå i Enerhaugen barnehage.

Anne-Linn Bang er førskolelærer og har en bachelor i sosialantropologi. Hun har i 2019 vært spaltist i tidsskriftet Barnehagefolk med spalten «Med to land i hjertet», hvor hun skriver om kulturelt mangfold, tilhørighet og flerspråklighet. Anne-Linn jobber også i Enerhaugen barnehage.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.