AVLYST! Hvordan forebygge og reparere omsorgstretthet blant lærere?

mar

17

2020

1000

Oslo

Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske.

17.03.2020 10:00:00 17.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Hvordan forebygge og reparere omsorgstretthet blant lærere? Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 18. februar
Målgruppe: Lærere, skoleledere, pedagogisk -psykologiske rådgivere, rådgivere, sosiallærere.
Kursholder: Didrik Hægeland

Møtet med utfordrende elever kan over tid være problematisk for læreren å håndtere. Det er viktig å bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med elever som kan være voldelige, streve med suicidale tendenser, psykisk smerte, uregulerte i atferden, lite evne til å se seg selv utenfra, rusbruk, krenkbare, og ta mye oppmerksomhet.

Foredragsholder vil gi råd om hvordan man skal unngå, og reparere omsorgstretthet.
Kurset vil handle om egenomsorg, kollegastøtte og ivaretagende kultur på skolen.
Ansvarsfordeling mellom instanser som hjelper barn, ungdom og familier muliggjør å sette grenser for din profesjonsutøvelse som lærer. Slik selvavgrensning er ment å beskytte deg mot omsorgstretthet.

Egenomsorg og selvbeskyttelse er sentralt i innsatsen mot omsorgstretthet. Samtidig er fagutvikling og bruk av ny kunnskap i jobben som lærer, tilsvarende beskyttende mot omsorgstretthet. Sentralt står begrepet "utviklingsstøttende omsorg", som er et resultat av ny kunnskap om tenåringshjernen.

Didrik Hægeland formidler denne kunnskapen på en inspirerende måte som blir anvendelig for læreren i klasserommet.

Kurset er utprøvd blant lærere en rekke ganger og tilbakemeldingene er svært positive.
Didrik Hægeland arbeider som psykologspesialist ved Lovisenberg DPS, hvor han er barneansvarlig. Hægeland er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen. Didrik Hægeland er en engasjert psykolog som har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress, og som formidler kunnskap om et vanskelig tema på en tydelig og gjenkjennelig måte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Hvordan forebygge og reparere omsorgstretthet blant lærere?

17. mars 2020
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076