Når samarbeidet går i lås

Dette kurset skal handle om hvordan barnehagelærere og lærere kan forbedre samarbeidet med foreldre som markerer seg langt inn i barnehagens og skolens hverdag.

Bindende påmeldingsfrist: 1. oktober

Arrangør: Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen


Noen foreldre engasjerer seg så mye at lærere og barnehagelærere opplever seg motarbeidet og kritisert. Samarbeidet går i lås – og det går utover barna. Foreldrenes markering kan da  lett føre til det motsatte av det de ønsker, vonde konflikter.

Hvem er de markante foreldrene? Hva driver dem? Hvilke konsekvenser får atferden deres for barna og deres utvikling? Hvordan kan lærere og barnehagelærere håndtere store krav og sterke følelser på en konstruktiv og profesjonell måte – også når det ligger konflikt i lufta?

Forelsers betraktninger bygger på 25 gruppeintervjuer med barnehagelærere, lærere, skoleledere og SSP (PPT)-konsulenter fra alle regioner i Danmark, og dagen skal fylles med deres fortellinger og erfaringer. Samtidig er Rikke Yde Tordrup selv en representant for de markante foreldre, og gjennomgår med humor og hverdagseksempler hvordan denne gruppen foreldre er i risiko for å utvikle barn med utviklingproblemer.

 

Om foreleser
Rikke Yde Tordrup er cand. psych. fra Århus Universitet, autorisert psykolog og spesialist i klinisk barnepsykologi samt foredragsholder og gjesteunderviser på Ålborg Universitet. Ut over sin praksis veileder hun faggrupper med barn, unge og voksnes utvikling som målgruppe. 

Kurset må kobles til Winorg ved å oppgi et gyldig avdelings id og kursnummer.

Avdelings id:

Kursnummer:

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076