Når samarbeidet går i lås

okt

30

2020

1000

Oslo

Dette kurset skal handle om hvordan barnehagelærere og lærere kan forbedre samarbeidet med foreldre som markerer seg langt inn i barnehagens og skolens hverdag.

Frist: 01.10.2020

Påmelding
30.10.2020 10:00:00 30.10.2020 10:00:00 Europe/Oslo Når samarbeidet går i lås Dette kurset skal handle om hvordan barnehagelærere og lærere kan forbedre samarbeidet med foreldre som markerer seg langt inn i barnehagens og skolens hverdag. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 1. oktober

Arrangør: Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen


Noen foreldre engasjerer seg så mye at lærere og barnehagelærere opplever seg motarbeidet og kritisert. Samarbeidet går i lås – og det går utover barna. Foreldrenes markering kan da  lett føre til det motsatte av det de ønsker, vonde konflikter.

Hvem er de markante foreldrene? Hva driver dem? Hvilke konsekvenser får atferden deres for barna og deres utvikling? Hvordan kan lærere og barnehagelærere håndtere store krav og sterke følelser på en konstruktiv og profesjonell måte – også når det ligger konflikt i lufta?

Forelsers betraktninger bygger på 25 gruppeintervjuer med barnehagelærere, lærere, skoleledere og SSP (PPT)-konsulenter fra alle regioner i Danmark, og dagen skal fylles med deres fortellinger og erfaringer. Samtidig er Rikke Yde Tordrup selv en representant for de markante foreldre, og gjennomgår med humor og hverdagseksempler hvordan denne gruppen foreldre er i risiko for å utvikle barn med utviklingproblemer.

 

Om foreleser
Rikke Yde Tordrup er cand. psych. fra Århus Universitet, autorisert psykolog og spesialist i klinisk barnepsykologi samt foredragsholder og gjesteunderviser på Ålborg Universitet. Ut over sin praksis veileder hun faggrupper med barn, unge og voksnes utvikling som målgruppe. 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Når samarbeidet går i lås

30. oktober 2020
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076