Stress, press og læring

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 10. mars kl. 10:00 - 16:00

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

750,- (Medlem)

1 800,- (Ikke-medlem)

500,- (Pensjonist/student)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Hvordan skal barn og unge kunne fortsette å gå på skolen på tross av komplekse sammensatte psykosomatiske tilstander?

Målgruppe: Skoleledere, rådgivere og lærere
Bindende påmeldingsfrist: 17. februar
Arrangør: Kurset er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Program
Det er de siste år en alvorlig stor økning i antall barn og unge som legges inn ved Rikshospitalet for sammensatte komplekse psykosomatiske tilstander. I ulike fora er det et stort fokus på at mange skoleelever er stresset, kjenner press og angst i den grad at læring blir vanskelig. I løpet av skoletiden synes det å skje en endring fra lekende barn til engstelige og stressede tenåringer. Denne felles utfordringen for skolen, foreldre og helsevesen må tas på alvor. Kurset vil se nærmere på det klinisk erfaring viser og hvordan vi kan møte dette sammen på tvers av systemer.

 • Stressrelaterte tilstander hos barn og unge; et samfunnsperspektiv
  v/overlege/avd.leder/professor Trond Diseth
 • Biospsykososial modell, metode og forståelse
  v/ overlege Stein Førde
 • Hva er det barn og unge forteller?
  Hvordan skal barn og unge få til å gå på skolen med sine plager?
  v/spes.ped.rådgiver Ingrid Grasdal
 • Om hjernen og grunnleggende forutsetninger for læring
  v/professor emeritus UiO Per Brodal

Om foredragsholderne:
Foredragsholderne Trond Diseth, Stein Førde og Ingrid Grasdal er ansatt ved seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barneavdeling for nevrofag. Seksjonen har også ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge.
Per Brodal er professor emeritus, Institutt for medisinske basalfag, UiO

 Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.