"Russisk matematikk"

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 23. mars kl. 10:00 - 16:00

Kjøpmannsgata 73, 7010 TRONDHEIM

Vis i Google Maps
Pris

750,- (Medlem)

1 800,- (Ikke-medlem)

500,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kurset gir en innføring i tenkningen bak og prinsippene som undervisningen bygger på.

Bindende påmeldingsfrist: 23. februar
Målgruppe: Lærere i matematikk 1. – 4. trinn og andre interesserte

"Russisk matematikk" – utviklende opplæring i matematikk er det rette navnet på en undervisningsmodell som kommer fra Russland. Modellen har sine røtter i Vygotskys teorier om læring og undervisning i sonen for nærmeste utvikling.  Det legges stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning.  Lærestoffet  i bøkene er organisert på en måte som gir en raskere faglig progresjon enn det som er vanlig.

Kurset gir en innføring i tenkningen bak og prinsippene som undervisningen bygger på.  Arbeidsmåten er basert på dialog og diskusjon med argumentasjon og begrunnelser ved oppgaveløsning.  Det blir vist til eksempler.  Viktige forutsetninger for å innføre modellen blir belyst, utvikling av god klassekultur, struktur og rammer, samarbeid med hjemmet.  Og kort om erfaringer fra ulike perspektiv.

Kursholdere:
Kjersti Melhus er universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.  Hun har undervist i matematikk ved lærerutdanningene gjennom en årrekke og har de siste årene i tillegg drevet omfattende kursvirksomhet og veiledning av lærere.  Hun er medforfatter av læreverket Matematikk.
Gerd Inger Moe er pensjonert allmennlærer/adjunkt.  Hun har undervist på barnetrinnet og vært praksislærer ved Universitetet i Stavanger.  Fra høsten 2009 til 2015 har hun arbeidet med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med Sandnes kommune og UiS.  Hun er nå engasjert av Sandnes kommune og UiS i forbindelse med implementering av Utviklende opplæring i matematikk.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.