AVLYST! NLS sommerkurs 2020

Om kurset

Hvor og når?
mandag 22. juni – tirsdag 05. mai
kl. 00:00 – 00:00

Nyborg, Danmark

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Paal Chr. Carlsen
E-post: paacar@udf.no
Telefon: 45025412

Sommerkurset er utsatt til juni 2021.

Et godt arbeidsmiljø er veien til bedre læring er tema for årets NLS sommerkurs. Den røde tråden på sommerkurset er arbeidsmiljø, trivsel og inkludering. Fokuset er at alle i skolen/barnehagen har rett til å føle seg bra i et godt arbeidsmiljø som gir motivasjon til å lære.

Vi stiller spørsmål som:

  • Hva er et godt arbeidsmiljø?
  • Hva trenger vi for å skape et godt arbeidsmiljø?
  • Hvordan får vi samspillet mellom et godt arbeidsmiljø og gleden ved å styrke kjerneoppgaven på arbeidsplassen
  • Inkludering stiller store krav til arbeidsmiljøet. Hvordan kan disse kravene takles - hva sier forskningen? Hvordan lykkes du med inkludering?

Vi ser også inn i framtiden:

  • Hva er det 21. århundre?
  • Hva er et godt barne-/ungdomsliv?

Arbeidsformen på kurset er preget av dialoger og erfaringsutveksling, og innrammes av dyktige forelesere.

Kurset er åpent for alle medlemmer i Utdanningsforbundet fra barnehage, skole til høgskole, universitet og voksenopplæring. Det er ønskelig med en viss fagforeningsbakgrunn eller kunnskap om fagforeningsvirksomhet. Erfaring som tillitsvalgt er en fordel.

Praktiske opplysninger
Kurset er gratis og arrangeres 22. – 26. juni 2020 på Storebælt SinaturHotel & Konference, Nyborg, Danmark.

Utdanningsforbundet disponerer 30 plasser. Utdanningsforbundet dekker deltakeravgiften, inkludert hotell, måltider og aktiviteter. Deltakerne innkvarteres i dobbeltrom.

Deltakerne må selv bestille og betale reisen.

Deltakere som plukkes ut, vil få nærmere informasjon om kurset og reisen medio april.

Er du interessert, kan du søke ved å bruke skjemaet under. Søknadsfrist er 3. mars 2020.

Har du spørsmål kan du kontakte Paal Chr. Carlsen på mobil 45025412 og e-post paacar@udf.no  eller Brit Adam på mobil 95966175 og e-post briada@udf.no

Søknad NLS sommerkurs

Har du deltatt på tidligere NLS-sommerkurs?