Samisk seminar

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 30. aug. kl. 10:00 - 15:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Utdanningsforbundets samiske utvalg inviterer til seminar om det samiske i norsk skole og utdanning. Seminaret avholdes i Lærernes hus i Oslo men blir også strømmet.

Seminaret vil ha fokus på dagens situasjon, men også å løfte blikket fremover. Hvor godt blir egentlig rettighetene til samiske barn og unge ivaretatt i dagens skole og barnehage?  Får samiske barn og unge en likeverdig opplæring så lenge retten til opplæring på samisk ikke følges opp av en rett til å få læremiddel og pedagogiske verktøy på samiske språk? Har alle barn og elever i norske barnehager og skoler kjennskap til samisk språk, historie og kultur slik rammeplan og læreplaner forplikter til? Hvor står vi nå, og hva må vi jobbe videre med?

Dagen blir innholdsrik. Håkon Hermanstrand fra Sannhets- og forsoningskommisjonens vil legge frem hovedfunnene i kommisjonens rapport. Vi får besøk av barnehagelærere, lærere, forskere, forleggere, og politikere som vil belyse nå-situasjonen fra forskjellige perspektiver. Det vil bli debatt, og så blir det selvfølgelig kulturelle innslag. 

Seminaret vil også bli strømmet.  Ved påmelding, huk av på at du ønsker å delta digitalt, så sender vi lenke. Sendingen starter kl.10.10.

 

 

Samisk seminar – fornorsking og forsoning i barnehage og skole
Lærernes hus, 30. august 2023

10.00-10.15: Åpning
Musikalsk innslag ved Niko Valkeapää

10.15-10.20: Velkommen ved Oddbjørg Hætta Sara, samisk utvalg i Utdanningsforbundet

10.20-10.25 Steffen Handal om Utdanningsforbundets og lærernes rolle

10.25- 10.55: Håkon Hermanstrand, medlem av Sannhets- og forsoningskomisjonen, legger frem hovedfunnene fra kommisjonens rapport. 

10.55-11.05 Pause 

11.05-11.25 Torjer Andreas Olsen, Senter for samiske studier, UiT.
Samisk i læreplanen og (manglende) samiske stemmer og perspektiver i lærebøkene  

11.25-11.45: Sylvi Josefine Johnsen, rektor ved Lakselv videregående skole - en ressursskole for samisk kultur og tradisjon 
Om hvordan undervise på samisk og hvordan inkludere det samiske som en del av undervisningen.

11.45-12.05: John Trygve Solbakk, Samisk læremiddelforlag.
Hvordan er det å jobbe med samiske læremidler og hva trengs for å bedre situasjonen?   

12.05-12.50: Lunsj

12.50-13.00: Kulturelt innslag fra Samisk barnehage i Oslo

13.00-13.20: Annie Marie Buljo og Klemet Mikkel Buljo, Samisk i barnehage og skole i Oslo.
Hvordan jobbe med samisk opplæring utenfor forvaltningsområdet?

13.20-13.40: Aili Kristine Eira
Min skolegang og min samiske identitet  

13.40-13.50 Pause  

13.50-14.05: Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget
Hva skal til for å bedre nåsituasjonen?  

14.05-15.00: Politisk samtale/debatt 
- Mikkel Eskil Mikkelsen Sametinget
- Steffen Handal, Utdanningsforbundet   
- Svein O Leiros, SP  
- Ronny Wilhelmsen, Ap
- Lasse Eriksen Bjørn, SV
- Hege Bae Nyholt, leder av Stortingets Utdannings- og forskningskomite, Rødt

Moderator: Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyret

15.00-15.10: Avslutning