Konferanse for videregående opplæring

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 14. sep. kl. 10:00 - 16:00

Clarion The Hub

Biskop Gunnerus' gate, 0155 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

31.08.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

Utdanningsforbundet inviterer lærere, ledere og andre som er opptatt av videregående opplæring til en gratis dagskonferanse. Vi setter vurdering under lupen, og har fått med oss et stjernelag av teoretikere og praktikere.

Målgruppe: Lærere og ledere i videregående opplæring

Konferansen er gratis men reise og opphold må dekkes av kursdeltaker.

Pga. stor interesse har vi flyttet konferansen til Clarion The Hub v/Jernbanetorget.

Kom og møt forskere som har gransket videregående skoles vurderingspraksis både med kikkert og forstørrelsesglass, skoleledere som har ledet endringer i vurderingspraksis, og ikke minst lærere fra fire videregående skoler som har endret sin vurderingspraksis på forskjellig vis.

Fra programmet

 • Vurdering i VGO – hvor er vi og hvilke dilemmaer står vi overfor? Professor Henning Fjørtoft, NTNU
 • Panelsamtale: Den vanskelige vurderingen
  I panelet: Henning Fjørtoft, NTNU, Andreas Outzen,lærer og forfatter, Helle Solberg, Elvebakken vgs, Norhild Joleik, Ullern vgs og Bjørn Bolstad, UiO
 • Parallellsesjoner:
  Studieforberedende:
  - Karakterfri underveisvurdering på studieforberedende linjer – motivasjon for å endre praksis, praktiske grep for å komme i gang og erfaringsdeling fra lærere og elever. Mysen vgs
  - Utforskende undervisning i matematikk Ny tilnærming til matematikkundervisningen har gitt lærerne et nytt utgangspunkt for veiledning og underveisvurdering, samtidig som elevenes motivasjon, lærelyst og forståelse for faget har økt. Ullern vgs
  Yrkesfag:
  - Vurderingserfaringer fra et verksted - om elever med et uforløst potensial. Hvilke vurderingsarenaer benyttes og på hvilken måte? Hvordan hjelpe elevene til å velge sin egen vei? Hvordan vurdere elevenes kompetanseutvikling, faglig og sosialt, i en reell yrkeslivssammenheng? Etterstad vgs
  - En praktisk tilnærming til vurdering i YFF
  Den «Dahlske-modellen» er en didaktisk prosessmodell for YFF-faget med fokus på utvikling av helhetlig yrkeskompetanse. Modellen presenteres med praktiske eksempler som viser hvordan vurdering for læring kan styrke trepartssamarbeidet mellom skole, bedrift og elev. Dahlske vgs
 • Dialog med UDIR om standpunktvurdering
  UDIR jobber med et såkalt utfordringsbilde for standpunktvurderingen som blir ferdig i vår og som de deretter ønsker at lærere og ledere kan diskutere.
  - UDIR legger fram sine funn
  - spørsmål og kommentarer fra salen
 • Et retorisk skråblikk på skolens vurderingspraksiser. Petter Schjerven

Alle deltakere er velkomne til å delta på kveldsseminaret i Lærernes hus som starter kl. 18. 
Tema: Er karakterene i ferd med å bli ubrukelige?