Storpolitikk på småbarnsavdelingen

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 07. mars kl. 18:00 - 19:00
Påmeldingsfrist

07.03.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Norge har sagt nei til å delta i OECDs «International Early Learning and Child Well-being Study», men det betyr neppe at norske barnehager ikke påvirkes av internasjonal politikk eller av OECD. Vi skal på dette nettseminaret samtale om alt som kan skje på veien fra Hompetitten til Paris, og tilbake igjen.

Vi vil komme inn på hvilke forandringer norsk barnehage har gjennomgått de siste tiårene og hva grunnlaget er for disse forandringene,

Videre; Hva med OECD - hvilken innflytelse har organisasjonen hatt på barnehagefeltet, og hva med framtidas barnehage?

Disse spørsmålene rammer inn en samtale om hvordan internasjonal barnehagepolitikk og den norske barnehagens praksis henger sammen – en samtale der deltakerne kan delta med spørsmål og kommentarer via chatten.

Kveldens samtalepartenere er
Jon Kaurel,seniorrådgiver i Utdanningsforbundet og forfatter av temanotatet
Fra inspirasjon til ensretting? 20 år med OECD på barnehageområdet
og Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet