Seminar for UH: Aktuelle utdannings- og forskningspolitiske saker

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 04. nov. kl. 09:00 - 11:00

Zoom

Påmeldingsfrist

04.11.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: astsun@udf.no

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmer i UH informasjon om større pågående prosesser i sektoren. På dette seminar vil vi se nærmere på ny "Langtidsplanen for forsking og høyere utdanning" (2023-2032) og verdens største forskingsprogram "Horisont Europa". Hvilken plass og hvilke muligheter er det for norsk utdanningsforskning?

Målgruppe: Alle medlemmer i universiteter og høyskoler. Interesserte fra andre medlemsgrupper kan også delta.

Seminaret er gratis og foregår kun direkte, dvs. det blir ikke gjort opptak.
Det vil bli mulighet for å stille spørsmål i chat.

I første del av seminaret vil vi se på ny Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken. I langtidsplanen gir regjeringen uttrykk for hva den fra et nasjonalt perspektiv mener det er særlig viktig å prioritere de kommende årene. Langtidsplanen revideres hvert fjerde år, og den neste planen legges frem i oktober 2022. Nytt i denne planen er to områder 1) tillit til forskning 2) ny forskning og innovasjonsoppdrag.

I andre del av seminaret vil Forskningsrådet gir en introduksjon til "Horisont Europa", verdens største forskningsprogram - og viser hvordan norske utdanningsforskningsmiljøer hittil har hevdet seg i EU's rammeprogram. 

Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Horisont Europa har et budsjett på ca. 100 milliarder euro, og midlene går til de beste prosjektforslagene innenfor de områdene som Horisont Europa dekker. Prosjektene er tverrfaglige i større grad enn i tidligere rammeprogram, og det er ingen "nasjonale kvoter".  Hvor mye av disse midlene som går til Norge blir da avhengig av at norske aktører klarer å konkurrere seg til prosjektmidler. Neste utlysning i Horisont Europa kommer våren 2023, meld deg på og vær i forkant. 

Velkommen til seminar!