Kurs for UH: Aktuelle utdannings- og forskningspolitiske saker

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 15. sep. kl. 09:00 - 11:00

Zoom

Påmeldingsfrist

15.09.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Gunn Gallavara
E-post: gungal@udf.no

Hva skjer på utdannings- og forskningsfeltet i lærerutdanningene? Hvilke politiske prosesser er på trappene? Hva er status på pågående prosesser? Utdanningsforbundet ønsker med dette kurset å gi medlemmer informasjon om større pågående prosesser i uh-sektoren og lærerutdanningene spesielt.

Målgruppe: Alle medlemmer i universiteter og høyskoler. Interesserte fra andre medlemsgrupper kan også delta.

I dette kurset gir vi deltakerne informasjon om varslede og pågående arbeid på nasjonalt nivå i universitet- og høyskolesektoren. Dette kan være behandlinger i Stortinget, arbeid i regjeringen eller Kunnskapsdepartementet, i direktoratene, prosesser i Universitet og høyskolerådet (UHR) eller UHR-lærerutdanning ect. Informasjonen vil enten gjelde ditt ansettelsesforhold eller arbeidsoppgavene dine som i universitet eller høyskolen.

Kurset er gratis og vil foregå på Zoom. Program og innholdet i kurset vil bli fastsatt i slutten av august.

Aktuelle tema på kurset:

  • Foreslåtte endringer i universitets- og høyskoleloven; midlertidige ansettelser, nedleggelse av studiesteder og avvikling av sentrale profesjonsfag og norsk som fagspråk
  • Arbeidet med å redusere rammeplanstyringen av lærerutdanningene og utarbeide mer overordnede rammeplaner
  • Evalueringen av grunnskolelærerutdanningene
  • Aktuelle forskningspolitiske saker