Workshop/kurs UH - KUN FOR INVITERTE

Om kurset

Hvor og når?
onsdag 24. nov. kl. 12:00 - torsdag 25. nov. kl. 12:00

Holbergs Terrasse kurs- og konferansesenter

Stensberggata 27, 0170 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

28.10.2021

Praktisk ansvarlig

Hege Ruud
E-post: hegruu@udf.no
Telefon: 92440108

Faglig ansvarlig

Jon Anders Tronsli
E-post: jontro@udf.no
Telefon: 93697732

Kurset/workshopen starter med lunsj kl. 12.00 24. november og avsluttes etter lunsj kl. 12.00     
25. november.

MÅLSETTING:

  • Gi tillitsvalgte kjennskap til utviklingsarbeidet i forbindelse med landsmøtets vedtak om å styrke ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgte i statlige og private virksomheter
  • Involvere tillitsvalgte (avtaletillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte) i arbeidet med å utvikle de beste løsningene for å ivareta tillitsvalgte og medlemmer i virksomhetene i universitets- og høgskolesektoren som strekker seg over flere fylker (fylkeslag)
  • Forankre mulige tiltak

Kurset gir rett til permisjon med lønn ihht. §39 i Hovedavtalen i staten.

Dersom du har behov for flybilletter, se vedlegg i ruten over og send utfylt skjema til vårt reisebyrå Egencia(e-postadresse står nederst i skjemaet)

Utgifter dekkes sentralt og føres på koststed 271 og prosjektnummer 48020