Små steg for kloden - om barnehagens arbeid med klima og miljø

Om kurset

Hvor og når?
mandag 01. mars
kl. 18:00 – 20:00

Påmeldingsfrist

01.03.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Som en oppvarming til Barnehagedagen inviterer vi alle barnehageansatte og andre interessert til et webinar 1.mars. Her vil du blant annet få møte både forskere og en barnehagelærer som kan gi inspirasjon i videre arbeid med klima og miljø. Webinaret er gratis og åpent for alle. Lenke til sendingen kommer.

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens formålsparagraf. Men hvordan arbeider barnehagene for at barna skal lære å ta vare på naturen? Hvordan bidrar barna og barnehagen i kampen mot klimautfordringene vi står overfor? Og hvordan involverer barnehagen foreldrene i sitt arbeid med dette temaet? Dette er barnehagene invitert til å synliggjøre på Barnehagedagen 10. mars 2021.

Som en oppvarming til Barnehagedagen inviterer FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet alle barnehageansatte og andre interessert til et nettseminar 1.mars. Her vil du blant annet få møte både forskere og en barnehagelærer som kan gi inspirasjon i videre arbeid med klima og miljø.

Program
Møteleder: Marianne Fehn, FUB

Velkommen
Einar Olav Larsen, leder av FUB
May-Britt Sundal, leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet


Innledninger ved:
Mona Nicolaisen: Bærekraftig utvikling i barnehagen
Henning Røed: De du kjenner bryr du deg om
Ståle Skagen, pedagogisk leder i Ilabekken barnehager

Samtale mellom innlederne med utgangspunkt i møtedeltakernes kommentarer og spørsmål i chatten
Samtaleleder: Marianne Fehn, FUB