Små steg for kloden - om barnehagens arbeid med klima og miljø

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 01. mars kl. 18:00 - 20:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Gratis og åpent for alle. Du kan se opptak av seminaret her: www.udf.no/smastegforkloden

Her kan du følge seminaret: www.udf.no/smastegforkloden

 

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens formålsparagraf. Men hvordan arbeider barnehagene for at barna skal lære å ta vare på naturen? Hvordan bidrar barna og barnehagen i kampen mot klimautfordringene vi står overfor? Og hvordan involverer barnehagen foreldrene i sitt arbeid med dette temaet? Dette er barnehagene invitert til å synliggjøre på Barnehagedagen 9. mars 2021.

Som en oppvarming til Barnehagedagen inviterer FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet alle barnehageansatte og andre interessert til et nettseminar 1.mars. Her vil du blant annet få møte både forskere og en barnehagelærer som kan gi inspirasjon i videre arbeid med klima og miljø.

Program
Møteleder: Marianne Fehn, FUB

Velkommen
Einar Olav Larsen, leder av FUB
May-Britt Sundal, leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Innledninger
Bærekraftig utvikling i barnehagen
Mona Nicolaysen, stipendiat ved USN, Institutt for estetiske fag og leder i Norsk Reggio Emilia Nettverk

De du kjenner bryr du deg om
Henning Røed, marinbiolog og forfatter

Teknologi som døråpner for et bedre klima
Ståle Skagen, pedagogisk leder i Ilabekken barnehager

Samtale mellom innlederne med utgangspunkt i møtedeltakernes kommentarer og spørsmål i chatten
Samtaleleder: Marianne Fehn, FUB