Hvor står kritisk pedagogikk i dag - hva kan Freires tenkning bidra med?

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 20. sep. kl. 18:00 - 21:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

20.09.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Nils Winther Lorange
E-post: [email protected]

Hva er egentlig kritisk tenkning? Hvordan kan skolen og utdanningen bidra til demokratisering og sosial rettferdighet? Velkommen til gratis seminar i Lærerens hus. Du kan også følge seminaret digitalt.

Her kan du se seminaret digitalt (direkte og i opptak): www.udf.no/freire

Den brasilianske pedagogen og filosofen Paulo Freire utviklet en pedagogikk for sosial utjevning og rettferdighet, en pedagogikk for at mennesker i samarbeid kan ta kontroll over egne liv og fremtid. Denne pedagogikken som er kalt kritisk pedagogikk eller frigjøringspedagogikk har fått stor betydning ikke bare i Latin-Amerika, men verden over, og også i Norge 

I møte med målstyring, diskusjoner om skolens innhold, og nye forsøk på ovenfra-og-ned styring av utdanningen kan Paulo Freire og hans arvtakere leses med ny aktualitet.  

Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene ønsker å delta i den internasjonale markeringen av at det er 100 år siden Paulo Freire ble født og gjennom et seminar i Lærernes hus i Oslo 20. september spør vi: Hvor står kritisk pedagogikk i dag og hva kan Paulo Freires tenkning bidra med?

Seminaret er gratis og åpent for alle. Seminaret blir streamet - men vi håper vi kan åpne for fysisk deltakelse i Lærerne hus denne kvelden, dersom det er smittevernsmessig forsvarlig.
 

18.00–18.10 (INNSLAGET BLIR IKKE VIST DIGITALT)
Kunstnerisk innslag - GUC Capoeira
GUC Capoeira er Norges eldste capoeiraklubb. Capoeira er en blanding av kamp, dans, musikk og akrobatikk som ble født i Brasil under slavetiden.

18.10–18.15  
Kort intro ved møteleder Nils W. Lorange, Utdanningsforbundet 

18.15–18.25 
Den senere Paulo Freire
Ellen Faye Lindvig, Sjømannskirken

18.25–18.50  
Hva i Paulo Freires tenkning er relevant i norsk skoleutvikling? 
Kåre Skagen, professor emeritus, OsloMet

18.50–19.15 
Profesjonsetikk – hva kan Paulo Freire bidra med? Hvorfor er Paulo Freires pedagogikk og tanker relevante i dag – både i Latin-Amerika og i resten av verden?  
Birte Simonsen, medlem av lærerprofesjonens etiske råd

19.15–19.30  
Pause 

19.30–19.40  
Hvordan Paulo Freires teorier blir brukt i Latin Amerika i dag? Hvorfor er Paulo Freires pedagogikk og tanker relevante i dag – både i Latin-Amerika og i resten av verden?  
Dr Elieta Santiago, leder, Catedra Paulo Freire de la Universidad de Pernambuco, Recife, Brasil   

19.40–20.05  
Paulo Freire fremdeles aktuell i norsk lærerutdanning? 
Eldar Taraldsen, førstelektor, Nord universitet 

20.05–20.30  
Samtale om Paulo Freires betydning og aktualitet i dagens skole og klasserom
Cecilie Perez, Utdanningsforbundet, Ellen Faye Lindvig, Sjømannskirken,
Hector Ulloa, leder, SAIH og Elise Håkull Klungtveit, leder, Pedagogstudentene

20.30–20.55  
Erfaringer med dialog i lys av Paulo Freires pedagogikk
Inge Eidsvåg, forfatter, lektor og tidligere rektor ved Nansenskolen  

Innledere

Avbildet: Nils Winther Lorange
Nils Winther Lorange

møteleder

Avbildet: Ellen Faye Lindvig
Ellen Faye Lindvig

Sjømannskirken

Avbildet: Kåre Skagen
Kåre Skagen

professor emeritus, OsloMet

Avbildet: Birte Simonsen
Birte Simonsen

medlem av lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Elieta  Santiago
Elieta Santiago

leder, Catedra Paulo Freire de la Universidad de Pernambuco

Avbildet: Eldar  Taraldsen
Eldar Taraldsen

førstelektor, Nord universitet

Avbildet: Cecilie  Pérez
Cecilie Pérez

tillitsvalgt, Utdanningsforbundet Viken

Avbildet: Inge Eidsvåg
Inge Eidsvåg

tidligere rektor ved Nansenskolen