Teamets betydning i organisasjons- og endringsarbeid i skolen og barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 29. sep. kl. 09:00 - 11:00
Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Organisasjonsforskere fremhever teamet som avgjørende i all utviklings- og endringsarbeid i moderne virksomheter. Hva det er som kjennetegner grupper av mennesker som presterer effektivt sammen? Det er tema på dette digitale kurset.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Hvorfor er dette temaet viktig?
Organisasjonsforskere fremhever teamet som avgjørende i all utviklings- og endringsarbeid i moderne virksomheter, både private og offentlige. Gode  team med legitimitet i personalet er nøkkelen til å etablere et godt grunnlag for at organisasjonen skal kunne utøve sine oppgaver effektivt og for å lede  forbedringsarbeid.

I organisasjonsfaglig sammenheng har forskere sett at det finnes både ineffektive og effektive måter å organisere team i virksomheter. De har spurt seg hva det er som kjennetegner grupper av mennesker som presterer effektivt sammen. Dette er kursets fokus.  

Kursets målsetting:
Målet med kurset er å gi innsikt i hva som kan være nyttige kriterier for organisering av team i organisasjonen, hva som er forskjeller på grupper, team, effektive team og høyt presterende team, og hvilke kvaliteter som kjennetegner relasjonene innad i teamet og i forhold til organisasjonen.

Kurset bygger på kunnskap fra organisasjonsfeltet og anvendes i forhold til utfordringer i skoler og barnehager. Kunnskapen er praktisk nyttig med tanke på utvikling av eksisterende og nye team, samt utvikling av lærende profesjonsfellesskaper.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset foregår på Zoom, og vil i hovedsak være en forelesning om temaet. Det blir noen stopp underveis til drøfting og refleksjoner over praktiske eksempler, med rom for refleksjoner og innspill.

Presentasjon av kursholder:
Paul R. Sundar er universitetslektor i pedagogikk, og har i mange år arbeidet ved Oslo Met. Han har bred erfaring fra grunnutdanningene for lærere i skole og barnehage, pedagogisk veiledning, videreutdanninger på masternivå, samt ekstern virksomhet rettet mot skoler og barnehager.

For tiden veileder og kurser han blant annet i prosjekter knyttet til universitetsskoler og desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp).