Språkarbeid i barnehagen – med hverdagssamtalen som ressurs

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 15. nov. kl. 14:00 - mandag 22. nov. kl. 14:00
Påmeldingsfrist

05.11.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Målet med kurset er å vise hvordan personalet kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner. Hvordan kan disse situasjonene være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø? Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Del 1: 15. november, kl. 14.00–16.00
Del 2: 22. november, kl. 14.00–16.00

Barn lærer av å delta. Derfor blir det viktig å sikre at alle barn blir involvert i barnehagehverdagens mange aktiviteter – og samtaler. Hverdagens rutiner byr på gylne øyeblikk med stort potensiale for språklæring.

Kursets målsetting:
Målet med kurset er å vise hvordan personalet kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner. Hvordan kan disse situasjonene være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø?

Kurset viser hvordan personalet kan involvere barna i språklig kommunikasjon og legge til rette for at alle barna får delta språklig.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset avholdes digitalt på Zoom. Kurset viser hvordan man kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner, som garderobe, samlingsstund, måltid, bokstund, bleieskift, tur og lek. Illustrerende praksiseksempler hentet fra norsk og skandinavisk forskning blir presentert, sammen med gode råd, refleksjonsspørsmål og ideer til hvordan man kan arbeide.

Dag 1:
·  Prinsipper for godt språkarbeid
·  Arbeid med språket i garderobe, måltid og samlingsstund
·  Ledelsens rolle

Dag 2:
· Arbeid med språket i bokstund, bleieskift og dobesøk, på turen og i leken
· Arbeid med språket via digitale verktøy
· Diskusjon av praksiseksempler fra kursdeltakerne


Forventning til deltakerne: 
Deltakerne kan til andre kursdag ta med seg et eksempel fra en situasjon eller en samtale som viser hvordan de enten fikk utnyttet potensialet i situasjonen til å støtte barnet – eller av ulike grunner måtte gi opp.

Presentasjon av kursholder:
Margareth Sandvik er professor i norsk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har forsket og skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø

Kursholder

Avbildet: Margareth  Sandvik
Margareth Sandvik

professor, OsloMet