Leken i barnehagen - et profesjonelt ansvar

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 13. sep. kl. 14:00 - torsdag 30. sep. kl. 14:00
Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om. Kurset skal vise hvordan vi kan være lekende ansatte i barnehagen og inspirere til å bruke leken som inngang i arbeidet. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Del 1: 13. september, kl. 14.00-16.00
Del 2: 30. september, kl. 14.00-16.00

Både i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen er lek fremhevet som viktig for barns trivsel, danning og læring. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væremåte, responser og initiativer i barnehagens hverdag?

Det kan være krevende å gi rom for det barn selv opplever som lek, spesielt når leken utfordrer våre normer og regler. Klarer vi å legge bort planen og tåle motstanden barna uttrykker i leken? De ansattes tilstedeværelse og sensitivitet i møte med barns lek er avgjørende for god kvalitet i barnehagen. Lek er ikke noe vi kan velge bort – det er et profesjonelt ansvar vi er forpliktet til. Og dette går det an å øve på!

Kursets målsetning:
Kurset skal vise hvordan vi kan være lekende ansatte i barnehagen og inspirere til å bruke leken som inngang i arbeidet. Deltakerne skal oppleve kurset som gjenkjennelig og meningsfylt for deres praksis og skape en større bevissthet om det profesjonsetiske ansvaret.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset holdes digitalt på Zoom. Kurset er todelt og vil i hovedsak ha en tradisjonell foredragsform, brutt opp av selvrefleksjon og diskusjon i grupper. Ved hjelp av historier og observasjoner fra kursholders arbeid som barnehagelærer, vil deltakerne få en praksisnær fremstilling av hvordan leken kan fremmes i hverdagen. Lekteoretiske og filosofiske perspektiver vil bli presentert på en forståelig måte.

Del 1: En generell innføring i barns lek + individuell refleksjon og refleksjon i grupper.
Del 2: Profesjonsetisk ansvar for ivaretakelsen av lek i barnehagen + refleksjon i grupper.

Forberedelser:
Deltakerne skal tenke ut/notere ned en observasjon av barns lek de selv opplever som interessant, for deling i gruppene.

Presentasjon av kursholder:
Birgitte Fjørtoft er utdannet barnehagelærer fra DMMH og har master i barnehagepedagogikk fra NTNU/DMMH. Hun jobber som barnehagelærer i Lundbo barnehage på Hamar, er redaktør for fagtidsskriftet Barnehagefolk og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd. Hun er forfatter av bøkene Læringens ville veier – Etiske møter i barnehagen (2018) og Perlet furunål. En innføring i barns lek (2020).

Avbildet: Birgitte Fjørtoft
Birgitte Fjørtoft