Lederskjønn i barnehagen. En kunnskapsbasert praksis

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 28. okt. kl. 09:00 - 11:00
Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Målet med kurset er å vise hvordan den pedagogiske lederen kan støtte og lede personalets skjønnsmessige vurderinger når de arbeider med barna. Kurset arrangeres digitalt på Zoom. Deltakerne har mulighet til å se opptak av kurset i etterkant.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Alle som arbeider i barnehagen, bruker skjønn og har innflytelse på det pedagogiske arbeidet med barna. Lederskjønn innebærer at den pedagogiske lederen utvikler personalets skjønnsutøvelser og handlingsvalg slik at praksis blir kunnskapsbasert. Det involverer en rekke pedagogiske vurderinger og valg som må tas der og da, når personalet er i pedagogiske arbeidsprosesser.

Kursets målsettinger
Målet med kurset er å vise hvordan den pedagogiske lederen kan støtte og lede personalets skjønnsmessige vurderinger når de arbeider med barna. Kurset vil gi en innføring i begrepet skjønn knyttet til ledelse av det pedagogiske arbeidet. 

Kurset vil vise og gi eksempler på hvordan pedagogiske handlinger er bestemt av pedagogiske mål og pedagogisk kompetanse. Den vil også vise hvordan faglig skjønn kan sees i sammenheng med utvikling av handlingskompetanse i en lærende barnehage. Kurset vil foregå digitalt på Zoom.

Kurset vil ha følgende temaer:
· Lederskjønn i barnehagen
· Lederskjønn og pedagogisk ledelse
· Ledelse og utviklingen av personalets handlingskompetanser
· Lederskjønn i en lærende barnehage


Forventning til deltakerne: 
Det forventes at deltakerne har kjennskap til Rammeplan for barnehagen (2017) og pedagogisk leders mandat og rolle.

Presentasjon av kursholder:
Wenche Aasen er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen. Hun har forsket på og skrevet flere bøker om pedagogisk leders mandat, rolle og praksis i barnehagen.  Hun er også forfatter av boken: Teamledelse i barnehagen.